Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą osób fizycznych i podmiotów instytucjonalnych w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Upadłość

Celem postępowania upadłościowego jest likwidacja całego majątku dłużnika, a następnie zaspokojenie wierzycieli z uzyskanych w ten sposób środków, zgodnie z kolejnością ich zaspokajania upadłość co oznacza nic innego jak przejęcie całości zarządu nad majątkiem przez doradcę restrukturyzacyjnego (syndyka) wyznaczonego przez Sąd.

Restrukturyzacja

Restrukturyzacja to proces zbiorczych działań w sferze kapitałowej, zarządczej (organizacyjnej), czy po stronie aktywów firmy, których celem jest zwiększenie efektywności, optymalizacja sposobu wykorzystania posiadanych zasobów przedsiębiorstwa, czy poprawa pozycji podmiotu na konkurencyjnym rynku.. Główne założenie, które przyświeca restrukturyzacji firmy, to uniknięcie ogłoszenia upadłości na skutek zawarcia układu z wierzycielami lub, jeśli to konieczne, przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Dłużnik musi w toku postępowania przygotować wiarygodne pozycje układowe, które jednocześnie będą też spójne, a dodatkowo przekonać do nich zarówno sąd, jak i wierzycieli. Doradztwo i pomoc prawna Kancelarii umożliwia przygotowanie optymalnych propozycji układowych będących podstawą do pozytywnego zakończenia całego postępowania.

Kancelaria doradza w szeroko rozumianych procesach restrukturyzacyjnych oraz optymalizacyjnych, do których należą:

  • restrukturyzacja kapitałowa poszczególnych podmiotów oraz całych grup kapitałowych, w szczególności poprzez: przekształcenie, połączenie lub podział spółek w rozumieniu kodeksu spółek handlowych, przekształcenie przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą w spółki kapitałowe, restrukturyzacja z uwzględnieniem mechanizmów aportowych m.in. przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. w procesie restrukturyzacji uwzględniona jest w szczególności optymalizacja formy prawnej pod kątem odpowiedzialności wspólników lub członków zarządów.
  • restrukturyzacja zadłużenia, w postaci zawarcia układu z wierzycielami w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu, negocjacje i zawieranie układów/ugód pozasądowych, układów ratalnych z zus, us, innymi wierzycielami publicznoprawnymi.

Zakres usług:

Kancelaria konsumencka Łódź
⭐⭐⭐⭐⭐
Ocena 5/5 Głosów 126
 
Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link