Zaliczenie darowizn na schedę spadkową

kancelarie adwokacie Łódź

 

Sposób podziału otrzymanego spadku związany jest ściśle z darowiznami, których spadkodawca dokonał na rzecz spadkobierców. Zgodnie bowiem z art.1039 Kodeksu Cywilnego, określone są tutaj konkretne przepisy i zasady, do jakich każdy musi się zastosować. O czym więc mowa? Co stanowi w kwestii darowizny rzecz niezwykle istotną?

Art.1039 Kodeksu Cywilnego - nadrzędne przepisy

Jeśli w wyniku dziedziczenia ustawowego dział spadku ma miejsce między zstępnymi lub między zstępnymi i małżonkiem, wówczas spadkobiercy są zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych darowizn, jak również i zapisów windykacyjnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których pojawia się oświadczenie spadkodawcy lub tak nakazują określone okoliczności, by darowizna lub zapis windykacyjny zostały zwolnione od obowiązku zaliczenia. Temat ten dla wielu osób jest niezwykle skomplikowany, dlatego też pomoc adwokata okazuje się w tych przypadkach mieć często kluczowe znaczenie. Nasza kancelaria świadczy więc Państwu tego typu usługi na najwyższym poziomie, oferując doradztwo, pomoc i reprezentowanie Państwa interesów przed sądami. 

Kto decyduje o zaliczeniu darowizn na schedę spadkową?

Decyzję taką podejmuje spadkodawca, a więc darczyńca. Może on zarówno takie działanie wyłączyć, ograniczyć lub też rozszerzyć. Takie oświadczenie wydane przez spadkodawcę musi zostać ocenione przez sąd, czy faktycznie darczyńca wyraził chęć zwolnienia darowizny z obowiązku zaliczenia jej na schedę spadkową. Czy takie działania dotyczą wszystkich rodzajów darowizn? Nie. Zgodnie bowiem z artykułem 1039& 3, nie wlicza się do tego drobnych darowizn.

Jak wygląda zaliczenie darowizny na schedę spadkową?

Działania takie przeprowadzane są w ten sposób, że wartość darowizn lub zapisów windykacyjnych, które się do tej darowizny zaliczają, dolicza się do spadku lub do części danego spadku i dalej podlega ona podziałowi między wszystkich spadkobierców. Ponadto dokonuje się obliczenia schedy spadkowej dla każdego ze spadkobierców i każdemu z nich zalicza się konkretną wartość darowizny, która temu zaliczeniu podlega na poczet jego schedy. A co w sytuacji, gdy wartość darowizny przewyższa wartość schedy? Spadkobierca nie ma obowiązku zwrócenia w takim przypadku nadwyżki. 

Jeśli pojawia się u Państwa jakikolwiek problem związany właśnie z tym tematem, zapraszamy bardzo serdecznie do kontaktu. Mamy nadzieję, iż wspólnie uda nam się rozwiązać każdą niedogodność i doprowadzić do jego szczęśliwego zakończenia. 

Adwokat spadkowy Trójmiasto

⭐⭐⭐⭐⭐

Ocena 5/5 Głosów 226
Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link