Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne to zbiór wszelkiego rodzaju czynności stron jak również organów egzekucyjnych zmierzające do zaspokojenie wierzyciela. Czynności te są podejmowane w celu realizacji świadczenia określonego w tytule egzekucyjnym w drodze przymusu z majątku dłużnika czasami wbrew jego woli. 

Przepisy regulujące w/w postępowania znajdują swoje miejsce m.in. w części III ustawy Kodeks postępowania cywilnego, który wyróżnia trzy podstawowe rodzaje egzekucji:

  • egzekucja świadczeń pieniężnych, 
  • egzekucja świadczeń niepieniężnych, 
  • egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej. 

W szczególności moja kancelaria świadczy usługi w zakresie:

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link