Wygrane sprawy

Przedmiot sprawy: zmiana obowiązku alimentacyjnego
Rozstrzygnięcie: zmiana orzeczenia poprzez zasądzenie wyższych alimentów na rzecz małoletniego dziecka
Prowadzący sprawę: Igor Klimkowski

Przedmiot sprawy: o zapłatę
Rozstrzygnięcie: wydany w sprawie nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym
Prowadzący sprawę: Igor Klimkowski

Przedmiot sprawy: rozwiązanie związku małżeńskiego przez rozwód z winy
Rozstrzygnięcie: na skutek wypracowanego porozumienia sąd rozwiązał związek małżeński przez rozwód bez orzekania o winie
Prowadzący sprawę: Igor Klimkowski

Przedmiot sprawy: eksmisja w trybie art. 11 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie o zobowiązanie sprawcy przemocy w rodzinie do opuszczenia mieszkania
Rozstrzygnięcie: nakaz opuszczenia lokalu
Prowadzący sprawę: Igor Klimkowski

Przedmiot sprawy: rozwód z wyłącznej winy małżonka oraz alimenty na rzecz małżonka niewinnego
Rozstrzygnięcie: rozwiązanie związku małżeńskiego przez rozwód z winy męża, zasądzone wysokie alimenty na rzecz żony
Prowadzący sprawę: Igor Klimkowski

Przedmiot sprawy: o eksmisję 
Rozstrzygnięcie: nakazanie pozwanym opuszczenie zajmowanego lokalu włącznie ze swoimi rzeczami – bez uprawnienia do lokalu socjalnego
Prowadzący sprawę: Igor Klimkowski

Przedmiot sprawy: o zapłatę
Rozstrzygnięcie: wydany w sprawie nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym i utrzymany w mocy przez sąd
Prowadzący sprawę: Igor Klimkowski

Przedmiot sprawy: o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
Rozstrzygnięcie: ogłoszona upadłość konsumencka klientki, która w sposób niezawiniony doprowadziła do niewypłacalności
Prowadzący sprawę: Igor Klimkowski

Przedmiot sprawy: o rozwód bez orzekania o winie i alimenty
Rozstrzygnięcie: rozwiązanie związku małżeńskiego przez rozwód bez orzekania o winie, wysokie alimenty
Prowadzący sprawę: Igor Klimkowski

Przedmiot sprawy: o stwierdzenie nabycia spadku
Rozstrzygnięcie: stwierdzenie nabycia spadku zgodnie z wnioskiem
Prowadzący sprawę: Igor Klimkowski

Przedmiot sprawy: o zasiedzenie
Rozstrzygnięcie: postanowienie stwierdzające nabycie prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie
Prowadzący sprawę: Igor Klimkowski

Przedmiot sprawy: odszkodowanie z tytułu bezprawnego rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia
Rozstrzygnięcie: zasądzone odszkodowanie w wysokości 3 miesięcznego wynagrodzenia brutto oraz sprostowanie świadectwa pracy w zakresie podstawy ustania stosunku pracy
Prowadzący sprawę: Igor Klimkowski

Przedmiot sprawy: zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych
Rozstrzygnięcie: zasądzone alimenty w łącznej wysokości 5000 zł.
Prowadzący sprawę: Igor Klimkowski

Przedmiot sprawy: zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych
Rozstrzygnięcie: zasądzone alimenty w łącznej wysokości 4200 zł.
Prowadzący sprawę: Igor Klimkowski

 

 

Wygrane sprawy sądowe to potwierdzenie wysokich kwalifikacji prawników

Nasza kancelaria prawna oferuje pomoc osobom fizycznym i prawnym. Do rozwiązania każdego problemu prawnego podchodzimy z wielkim zaangażowaniem, co pozwala nam wygrywać na sali sądowej i zdobywać coraz większe zaufanie i zadowolenie naszych klientów. Oferujemy porady prawne, doradztwo a także zapewniamy obsługę prawną. Wykonujemy zastępstwo procesowe przed sądami oraz wieloma innymi organami w sprawach cywilnych: rodzinnych, spadkowych, upadłości konsumenckiej, prawa pracy itp. Zakres naszych usług obejmuje także: konsultacje, sporządzenie pism procesowych, aktów prawnych, umów, opiniowania.

Wygrane sprawy świadczą, o jakości usług prawnych – sprawy rozwodowe i alimentacyjne

Prawnicy z naszej kancelarii prawnej posiadają dużą wiedzę w reprezentowaniu interesów klientów na sali sądowej, korzystają ze swojej wiedzy prawniczej i doświadczenia zdobytego w procesach prawa cywilnego. Na koncie mają wiele wygranych rozpraw z zakresu prawa rodzinnego.

  • Przykładem jest sprawa, której przedmiotem była zmiana obowiązku alimentacyjnego. Zastępstwo procesowe, pomoc w zgromadzeniu dokumentów i dowodów zaowocowało korzystnym dla klientki rozstrzygnięciem. Sąd orzekł zmianę orzeczenia zasądzając zwiększenie kwoty alimentów na utrzymanie małoletniego dziecka.

  • Prawnicy z naszej kancelarii często prowadzą sprawy o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych i mają na swoim koncie wiele wygranych rozpraw sądowych, podczas których sąd zasądził wysokie alimenty na przykład w kwocie 5000 złotych.

  • Sprawy o rozwiązanie małżeństwa są przyczyną częstych spotkań na sali sądowej i również często kończą się wygraną na korzyść naszego klienta. Do trudnych spraw należy rozwód z orzekaniem o winie, prawnik z naszej kancelarii często staje się negocjatorem między stronami, dzięki czemu udaje się osiągnąć porozumienie i orzeczenie rozwiązania małżeństwa bez orzekanie o winie.

  • Jednak w niektórych sprawach jest wystarczająco dużo dowodów przemawiających za winą jednego z małżonków i adwokatowi udaje się przedstawić solidne argumenty i dowody. Na przykład wygraną zakończyła się sprawa o rozwód z wyłącznej winy małżonka oraz zasądzenie wysokich alimentów na utrzymanie strony niewinnej.

Wygrywamy na sali sądowej o eksmisję, nakaz zapłaty, upadłość konsumencką  

Przemoc w rodzinie często powoduje, że ofiary są zmuszone opuścić dom, aby uniknąć maltretowania fizycznego i psychicznego oraz chronić dzieci. Klientka reprezentowana przez naszego prawnika uniknęła losu większości polskich kobiet. Adwokatowi udało się uzyskać sądowy nakaz eksmisji sprawcy przemocy w rodzinie i zobowiązać winnego małżonka do opuszczenia mieszkania.

Klienci zgłaszają się do naszej kancelarii prawnej, gdy mają problem z odzyskaniem pieniędzy. Adwokat, jako pełnomocnik klienta wielokrotnie wygrywał rozprawę i sąd wydawał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym lub upominawczym. Prowadzimy sprawy naszych klientów o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i również na tym polu mamy duże osiągnięcia. Udało się adwokatowi uzyskać takie orzeczenie sądowe dla klientki, która w sposób niezawiniony doprowadziła do niewypłacalności.

Dlaczego można zaufać prawnikom z naszej kancelarii prawnej?

Rolą adwokata jest nadzór prawny nad przebiegiem postępowania sądowego, dzięki dobremu przygotowaniu zawodowemu nasi prawnicy mogą poszczycić się wieloma wygranymi postępowaniami oraz mediacjami a także uzyskaną wdzięcznością klientów. Ogromna wiedza prawnicza daje możliwość sprawnego poruszania się w realiach polskiego prawa. Lata praktyki na salach sądowych unaoczniła nam, że tak samo jak profesjonalizmem klienci cenią empatyczną postawę adwokata.

Adwokat od spraw rodzinnych

⭐⭐⭐⭐⭐

Ocena 5/5
Głosów 329
 
Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link