Prawo opiekuńcze Łódź

Jedną z gałęzi prawa cywilnego, w której specjalizuje się moja kancelaria jest prawo opiekuńcze. Szeroko rozumiane prawo opiekuńcze (rodzinne) obejmuje stosunki małżeńskie oraz między rodzicami a dziećmi. Określa ponadto zasady przysposobienia, kurateli oraz opieki nad małoletnimi, a także kwestie związane z obowiązkiem alimentacyjnym. Sprawy rodzinne to także takie kwestie związane z podziałem majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej.

SKUTECZNA KANCELARIA PRAWNA SPECJALIZUJĄCA SIĘ W PRAWIE OPIEKUŃCZYM W ŁODZI

Kancelaria prawa opiekuńczego w Łodzi prowadzi kompleksową obsługę w sprawach opiekuńczych (rodzinnych). Świadczymy profesjonalną pomoc w zakresie wszystkich aspektów, które zmierzają do stwierdzenia winy rozpadu pożycia małżeńskiego, przyznania, ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej nad dzieckiem oraz ustalenia jego miejsca pobytu, czyli tego, z którym z rodziców ma na stałe mieszkać po rozwodzie, a z którym i w jakim wymiarze ma mieć kontakty.

Dbamy także o właściwe – zgodne z potrzebami dziecka i możliwościami zobowiązanych do alimentacji rodziców, określenie obowiązku alimentacyjnego. Moja kancelaria prowadzi również sprawy o separację, w takim samym wymiarze i co do tych samych zagadnień, co sprawy rozwodowe.

PRAWO OPIEKUŃCZE – KANCELARIA ŁÓDŹ

Przykładowe zakres spraw z obszaru prawa opiekuńczego i rodzinnego, którymi zajmuje się moja kancelaria w Łodzi.

  • - rozwód i separacja (z winy, bez orzekania o winie)
  • - miejsce zamieszkania dziecka (przy ojcu, matce, opieka naprzemienna),
  • - władza rodzicielska (ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie),
  • - alimenty (na rzecz dziecka, małżonka, rodziców, dziadków),
  • - ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa,
  • - wydanie dziecka na podstawie konwencji haskiej (uprowadzenie rodzicielskie),
  • - podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej (nierówne udziały w majątku wspólnym, rozliczenie nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny).

ADWOKAT OD PRAWA OPIEKUŃCZEGO W ŁODZI

Wachlarz usług mojej Kancelarii z dziedziny prawa opiekuńczego obejmuje kompleksową pomoc prawną, w tym reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, w zakresie obejmującym poniższą tematykę. Adwokaci specjalizujący się w prawie opiekuńczymŁodzi, udzielają porad prawnych, przygotowują pisma procesowe w sprawach o rozwód, separację, podział majątku, alimenty, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, wydanie dziecka na podstawie konwencji haskiej, a także uznanie wyroków sądu zagranicznego dotyczących wyżej wymienionych spraw w Polsce, reprezentują klientów na sali rozpraw.

SKUTECZNY ADWOKAT W ŁODZI PROWADZĄCY SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA OPIEKUŃCZEGO – SZYBKOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA

Sprawy z zakresu prawa opiekuńczego mają wyjątkowy i szczególny charakter bowiem w znacznej części (miejsce zamieszkania, władza rodzicielska, alimenty, kontakty) dotyczą małoletniego dziecka. Dlatego wybór skutecznego adwokata specjalizującego się w prawie opiekuńczym jest tak ważny. W mojej kancelarii prawnej do każdej sprawy podchodzi się indywidualnie, nie ma bowiem dwóch identycznych stanów faktycznych, rozwiązania są „szyte na miarę”, a co najważniejsze na każdej rozprawie stawia się adwokat od prawa opiekuńczego, który prowadzi daną sprawę. Z uwagi na charakter spraw z zakresu prawa opiekuńczego nie upoważniam do reprezentowania klientów na Sali rozpraw substytutów czy aplikantów.

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link