Upadłość konsumencka Łódź

Kontakt

tel.: 600 365 228

tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43

Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
e-mail: klimkowski@onet.pl

 

kancelaria prawna upadłość konsumencka Łódź

Postępowanie sądowe o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – Łódź

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej następuje podczas procesu sądowego i ma zastosowanie dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej i są niewypłacalne to znaczy dłużnik nie może spłacić swoich zobowiązań finansowych. Czym jest upadłość konsumencka dla dłużnika? Ogłoszenie upadłości jest często dla zadłużonych konsumentów jedyną szansą na wyjście ze spirali zadłużenia i rozpoczęcie życia wolnego od nękania przez wierzycieli. Ustawodawca wyciągnął do nich rękę, aby nie pogrążali się w matni nieuregulowanych i narastających zobowiązań. Nasza kancelaria prawna zajmuje się świadczeniem wsparcia w zakresie pomocy prawnej przy sporządzaniu wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Łodzi oraz reprezentowaniu klientów w sprawie przed sądem upadłościowym oraz innymi organami, urzędami.

Upadłość konsumencka – Łódź

Kto może wystąpić do sądu upadłościowego z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Z takiej możliwości mogą skorzystać niewypłacalni dłużnicy posiadający, co najmniej jednego wierzyciela, wobec którego nie uregulowali należnych zobowiązań. Nasza kancelaria prawna zatrudnia doświadczonych prawników, którzy specjalizują się w prawie cywilnym i doradzają klientom w sprawach upadłości konsumenckiej w Łodzi. Adwokat sporządza merytoryczny wniosek o ogłoszenie upadłości, sprawdza podłoże wystąpienia zadłużenia i możliwości uzyskania w sądzie pozytywnego rozstrzygnięcia. Uświadamiamy naszym klientom, że nie złożenie w sądzie zupełnej listy wierzytelności może skutkować zarzutem sporządzenia nieprawidłowej listy oraz celowego pominięcia wierzytelności.Takie działania konsumenta mogą doprowadzić do umorzenia nawet już wcześniej otwartego postępowania.

Upadłość firmy Łódź - dwie funkcje:

1. Oddłużenie konsumenta, który jest niewypłacalny - w rozprawie sądowej może zapaść orzeczenie o umorzeniu całości lub części zadłużenia.Trzeba jednak mieć świadomość, że dotyczy to tylko długów, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości.

2. Dochodzenie należności od dłużnika na rzecz jego wierzycieli. Głównym zadaniem postępowania w sądzie upadłościowym jest, doprowadzenie do równego zaspokojenia roszczeń konkretnych wierzycieli. Osoba występująca z wnioskiem o upadłość konsumencką powinna pamiętać, że konsekwencją postępowaniu jest likwidacja całego albo części majątku, który staje się masą upadłości (np. nieruchomości, drogi sprzęt AGD i RTV, pojazdy). Majątek będzie zarządzany przez syndyka a dla dłużnika oznacza to, że nie będzie mógł swobodnie nim rozporządzać. Uzyskane środki finansowe zostaną przekazane na zaspokojenie długów zaciągniętych od wierzycieli, którzy w odpowiednim czasie zgłosili istnienie swojej wierzytelności.

Podczas konsultacji w naszej kancelarii prawnej adwokat informuje klienta, że wniosek musi złożyć każdy z małżonków oddzielnie lub tylko jeden z nich. Reprezentując klienta w sądzie adwokat będzie dochodził wspólnego rozpoznania obydwu wniosków i wydanie jednego orzeczenia o upadłości konsumenckiej.Taki wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można złożyć w sądzie upadłościowym w dowolnym czasie, jeśli dana osoba jest niewypłacalna. Ustawodawca nie przewidział ograniczeń czasowych.

Ważne aspekty prawne związane z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej - Łódź

Od 2016 roku postępowanie upadłościowe jest wszczynane nie tylko na wniosek konsumenta, ale również wierzyciela. Sąd upadłościowy posiada szerokie kompetencje i decyduje czy i które długi zostaną umorzone, ponadto ustala plan spłaty pozostałych zobowiązań, może również podjąć decyzję o sprzedaży mieszkania lub domu. Podejmując się prowadzenia sprawy oddłużeniowej nasza kancelaria stara się szczegółowo informować dłużników jak wygląda plan spłat wierzycieli. Może być orzeczone przez sąd, że przez pewien okres czasu konsument-dłużnik będzie musiał przekazywać np. połowę swojego wynagrodzenia z jednoczesnym zakazem zaciągania kolejnych długów. W przypadku, gdy będzie on wywiązywać się z nałożonych obowiązków, pozostała część zadłużenia zostanie umorzona.

Jakie obowiązki nakładane są na dłużnika po ogłoszeniu przez sąd upadłości konsumenckiej? Otóż do jego obowiązków, jako upadłego będzie należało wydanie syndykowi całego swojego majątku oraz dokumentacji dotyczącej rozliczeń i majątku. Udzielając pomocy prawnej przy upadłości konsumenckiej w Łodzi, informujemy naszych klientów, że w przypadku niewywiązania się z nałożonych przez sąd obowiązków postępowanie upadłościowe może zostać umorzone.

Każdy z klientów naszej kancelarii jest uświadamiany, że wraz z ogłoszeniem upadłości natychmiast staną się wymagalne wszelkie jego zobowiązania, na przykład kredyt zaciągnięty do spłacania w ratach, będzie natychmiast płatny w pełnej wysokości. W momencie ogłoszenia upadłości konsument będzie mógł dokonywać transakcji na bieżące potrzeby związane na przykład z zakupem artykułów spożywczych.

Kancelaria prawna upadłość konsumencka Łódź – wsparcie prawne

Nasza kancelaria prawna oferuje pomoc prawną osobom fizycznym na każdym etapie postępowania sądowego o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Współpraca z klientem będącym dłużnikiem rozpoczyna się od sporządzenia wniosku i złożenia go w sądzie upadłościowym a następnie reprezentowania klienta w sądzie. Ponadto adwokat wspiera dłużnika podczas gromadzenia i opracowania list wierzytelności. Prowadzone postępowanie upadłościowe ma za zadanie całkowite zwolnienie konsumenta z długów, których nie jest w stanie spłacić. Naszą kancelarię stanowi zespół doświadczonych adwokatów, którzy zapewniające odpowiednie przygotowanie klienta do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Nasz zespół przeprowadził już wiele postępowań, które zakończyły się z korzyścią dla klienta tzn. sąd ogłosił upadłość konsumencką.

 

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link