Upadłość konsumencka Gdańsk

Kontakt

tel.: 600 365 228

ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
e-mail: klimkowski@onet.pl

 

 

upadłość działalności gospodarczej Gdańsk

Wsparcie prawne przy upadłości konsumenckiej w Gdańsku

Upadłość konsumencka jest uważana za najskuteczniejszą metodę wyjścia z kłopotów finansowych dla osób, których zadłużenie jest wyższe niż posiadany majątek.Takie rozstrzygnięcie jest przeznaczone dla tych dłużników, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej. Co to oznacza? Za taką przesłankę uznawane są stale rosnące odsetki od dużych kwot zaległości pieniężnych, stale dzwoniące telefony od niespłaconych wierzycieli, sprawy w sądzie, postępowania egzekucyjne wykonywane przez komorników, oraz czynności podejmowane przez firmy windykacyjne. Ogłoszona przez sąd upadłość konsumencka w Gdańsku daje możliwość uwolnienia się od długów oraz nękania przez wierzycieli, będzie można rozpocząć nowe życie z czystą kartą. Nasza kancelaria prawna pomaga klientom w podjęciu świadomej decyzji, gwarantujemy reprezentację w procesie w sądzie upadłościowym.   

Upadłość konsumencka - Gdańsk

Naszą kancelarię prawną tworzy zespół doświadczonych adwokatów, którzy zapewniają wszystkim naszym klientom fachowe i rzetelne podejście do każdej zgłoszonej sprawy. Adwokaci podejmując się prowadzenia sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Gdańsku kierują się najwyższymi standardami etycznymi, oferują klientom komfort w realizowaniu ich celów życiowych i biznesowych. Wszyscy stawiamy na zdobycie zaufania naszych klientów, angażujemy się w każdą sprawę i zapewniamy doskonałą komunikację.  

Nasza kancelaria szanuje swoich klientów i dlatego udziela informacji zgodnych ze stanem faktycznym, oceniamy szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku o upadłość konsumencką. Adwokat przedstawi przejrzyste warunki wzajemnej współpracy, aby klient miał świadomość możliwych do uzyskania korzyści. Szanse powodzenia przychylenia się sądu do wniosku wiążą się nierozerwalnie ze zgromadzeniem informacji odnośnie sytuacji finansowej klienta we wszystkich rejestrach np. KRD, BR, BIK. Sporządzenie wniosku spełniającego wymogi formalne wymaga wykazanie wszystkich wierzycieli, jest tak istotne, ponieważ sąd umarzając długi, weźmie pod uwagę wierzycieli, którzy znaleźli się we wniosku.

Kancelaria prawna wyznacza opiekuna prawnego do sprawy o upadłość konsumencką w Gdańsku

Każdy zgłaszający się do naszej kancelarii klient może liczyć na przydzielenie opiekuna prawnego to znaczy adwokata, który po zapoznaniu się ze sprawą, historią zadłużenia, przyczynami jego powstania a także dostarczoną dokumentacją, będzie stale monitorował jej przebieg, sporządzić wszystkie stosowne dokumenty, dzięki temu jego działania będą skoordynowane i nastawione na sukces. Adwokat wraz z klientem opracowuje wniosek, dbając o jego skrupulatne uzasadnienie, ponieważ będzie to istotne na następnych etapach postępowania sądowego i wpłynie na zasady umorzenia długów.  Prawnik naświetli cały plan działania, czyli przejście od stanu zadłużenia do wolności od zobowiązań. Po uzyskaniu korzystnego wyroku, nie pozostawiamy klienta, ale czuwamy nad dalszym ciągiem procesu upadłościowego, to znaczy kontaktujemy się z wierzycielami, komornikiem, syndykiem. Nadzorujemy ustanowienie wysokości rat, które klient będzie w stanie spłacać i normalnie funkcjonować.

Co daje nowelizacja ustawy o upadłości konsumenckiej – Gdańsk?

Nowelizacja ustawy o upadłości konsumenckiej ogłoszona w dniu 24 marca 2020 roku pozwala na uzyskanie całkowitego oddłużenia, wydłuży to jedynie okres planu spłaty wierzycieli. Ważna informacja dla wszystkich osób planujących takie rozwiązanie: nieskuteczne przeprowadzenie procesu w sądzie upadłościowym, powoduje, brak możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez 10 lat. Po nowelizacji ustawy o upadłość konsumencką będą mogli z niej skorzystać nawet te osoby, które doprowadziły do niewypłacalności na skutek rażącego niedbalstwa. Wieloletnie doświadczenie naszej kancelarii, duża wiedza zawodowa zapewnia naszym klientom szansę na pozytywny rezultat i poczucie, że znajdują się w dobrych rękach.

Przebieg oddłużania – kancelaria konsumencka Gdańsk

Pierwszym krokiem, jaki trzeba wykonać w kierunku ogłoszenia upadłości konsumenckiej w Gdańsku jest złożenie wniosku w sądzie upadłościowym. Pociągnie to za sobą, spieniężenia całego majątku upadłego. Zostanie sporządzony plan podziału środków finansowych między wierzycieli oraz zostanie ustalany plan spłat wierzycieli. Sąd wydając orzeczenie o upadłości konsumenckiej wyznacza plan spłat to znaczy, w jakim czasie i zakresie dłużnik będzie musiał spłacać zobowiązania, na które nie wystarczyło środków ze spieniężenia majątku. Sąd orzeka także, jaka część zadłużenia będzie umorzona a czas spłaty nie może być dłuższy niż 5 lat. W okresie spłaty długów osoba występująca z wnioskiem do sądu nie będzie mogła dokonywać zakupów na raty z odroczonym terminem spłaty. Ogłoszenie przez sąd upadłości konsumenckiej w Gdańsku znacznie wpłynie na sytuację finansową osób zadłużonych.

Korzyści, jakie uzyskają klienci naszej kancelarii po uwzględnieniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości:

1. Komornicy zostaną zobowiązani do umorzenia postępowań egzekucyjnych

2. Firmy windykacyjne będą zmuszone są powstrzymania się od wykonywania wszystkich działań względem naszego klienta (dłużnika)

3. Odsetki za opóźnienie nie będą już naliczane, dzięki czemu do rozliczenia pozostaje zamknięta kwota

4. Wierzyciele naszego klienta zostaną zobowiązani do podporządkowania się orzeczeniu sądu, które może całkowicie umorzyć dług lub jego znaczną część.

Ważną informacją dla wszystkich osób planujących upadłość konsumencką, jest konieczność wywiązania się z nałożonych na nich obowiązków, w przeciwnym wypadku może zapaść w sądzie wyrok o uchyleniu planu spłat i umorzeniu całego postępowania upadłościowego. Zachęcamy do skorzystania z usług naszej kancelarii w przedmiocie opracowania strategii oddłużenia, sporządzenia stosownych pism oraz reprezentowania przed sądem.

 

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link