Upadłość konsumencka Trójmiasto

Kontakt

tel.: 600 365 228

ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
e-mail: klimkowski@onet.pl

 

kancelaria prawna upadłość konsumencka Trójmiasto

Kancelaria prawa udziela pomocy prawnej przy sprawie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Trójmieście

Upadłość konsumencką mogą ogłosić osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, czyli są konsumentami i stali się niewypłacalni. Co oznacza niewypłacalność? W tym przypadku konsument tzn. dłużnik nie jest w stanie spłacać swoich zaciągniętych zobowiązań finansowych np. nie ma środków na spłatę rat kredytu lub zakup środków do codziennego użytku. Jakie funkcje ma spełniać upadłość konsumencka? Otóż ma ona dwie podstawowe funkcje polegające na oddłużeniu konsumenta, który stał się niewypłacalny oraz umorzenia długów w całości lub części, a także windykację, co oznacza ściąganie należności przez wierzycieli. Nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw o upadłość konsumencką w Trójmieście. Korzystając z naszych usług można liczyć na pomoc adwokatów w zgromadzeniu dowodów, które potwierdzą zasadność złożenia wniosku. Jeśli chcecie Państwo zlikwidować swój dług upadłością konsumencką, to nasza kancelaria prawna w tym pomoże.

Upadłość konsumencka - Trójmiasto

Jeżeli pojawiły się problemy finansowe a obecna sytuacja uniemożliwia spłatę zaciągniętego zadłużenia, zapraszamy Państwa do naszej kancelarii, przeanalizujemy sytuację i pomożemy w uzyskaniu ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Sądowe postanowienie o upadłości konsumenckiej jest skutecznym narzędziem przy pozbyciu się nadmiernego zadłużenia. Często jest ono jedynym sposobem na funkcjonowanie bez długów, daje możliwość wyjścia ze spirali zadłużenia, a także uniknięcie nachodzenia przez firm windykacyjne.

Prowadząc sprawę o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Trójmieście dokładamy wszelkich starań, aby posiadane zadłużenie zostało rozłożone na dogodne raty lub całkowicie umorzone. Dając pełnomocnictwo adwokatowi z naszej kancelarii prawnej, uzyskacie Państwo sporządzenie i przekazanie wniosku do sądu upadłościowego. W Państwa imieniu adwokat będzie kontaktował się z sądem, wierzycielami i syndykiem. Dla dłużnika oznacza to, czasowe pozbawienie zarządzania swoimi środkami i rozporządzania uzyskanymi zarobkami.   

Czy warto ogłosić upadłość konsumencką w Trójmieście?

Nie każdy przypadek nadmiernego zadłużenia kwalifikuje się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Ponadto przed podjęciem takiej decyzji należy starannie przemyśleć swoją sytuację, sprawdzić, czy nie ma korzystniejszych rozwiązań pozwalających chronić swój majątek. Dlatego tak ważne jest skorzystanie z konsultacji z adwokatem, który zajmuje się, na co dzień takimi sprawami jak upadłość konsumencka w Trójmieście. Potrafi on rozważyć okoliczności i faktyczne aspekty prawne Państwa przypadku, podczas spotkania w naszej kancelarii zostaną przedstawione wszystkie konsekwencje takich czynności. Jeśli po rozpoznaniu sprawy, okaże się, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Państwa przypadku nie jest najlepszym posunięciem, adwokat przedstawi inne rozwiązania, które uchronią całą rodzinę przed niekorzystną decyzją.

Oferta naszej kancelarii prawnej przewiduje różne działania w sprawie upadłości konsumenckiej w Trójmieście

Podejmując się prowadzenia sprawy o upadłość konsumencką w Trójmieście adwokat zapewni:

- Wykonanie analizy prawno – finansowej Państwa zadłużenia biorąc pod uwagę możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej

- Przygotuje wniosek spełniający wymogi formalne o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i złoży go w sądzie

- Będzie reprezentował Państwa interesy w postępowaniu przed sądem upadłościowym, po ogłoszeniu upadłości a także na posiedzeniu podczas ustalania planu spłaty wierzycieli

- Dokona zaskarżania niekorzystnych dla Państwa decyzji oraz rozstrzygnięć sądu upadłościowego

- Dokona zaskarżania niekorzystnych dla Państwa czynności syndyka masy upadłości w postaci skargi

- Opracuje wnioski mające na celu ustalenie planu spłaty oraz umorzenie pozostałej części zobowiązań niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym

- Przygotuje stosowne zażalenia, wnioski w przedmiocie ustalenia planu spłaty

- Przygotuje i złoży skargi kasacyjne na postanowienia sądu II instancji w przedmiocie ustalenia planu spłaty.

Czy adwokat w sprawie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Trójmieście jest niezbędny?

Jeżeli po analizie sytuacji materialnej okazało się, że wystąpienie do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckie jest jedynym możliwym rozwiązaniem, trzeba będzie przekonać sąd, że Państwa przypadek na to zasługuje. Należy pamiętać, że wygłaszana argumentacja musi być przekonywująca a co za tym idzie skuteczna. Jeżeli zostaną podniesione nieodpowiednie argumenty może to doprowadzić do oddalenia wniosku. Co się wtedy stanie? Cała wielomiesięczna sprawa upadłościowa będzie po prostu stratą czasu i pieniędzy a Państwa zadłużenie będzie niestety stale rosło.

W toku postępowania sądowego o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Trójmieście musicie Państwo przekonać sąd, że trudna sytuacja materialna nie jest wynikiem lekkomyślnych zachowań oraz zaniedbań. Zaciągnięte kredyty, pożyczki będą musiały znaleźć racjonalne wyjaśnienie, co do ich zasadności, czasami odpowiednie przedstawienie swojego problemu jest trudne. Tutaj pojawia się odpowiedź na pytanie, czy adwokat będzie niezbędny. Okazuje się, że tak, prawnik z naszej kancelarii jest specjalistą w zakresie prawa cywilnego, doskonale porusza się w temacie upadłości konsumenckiej, będzie potrafił odpowiedzieć na wszystkie zadane podczas sprawy w sądzie pytania, złoży w imieniu klienta oświadczenia i wnioski.

Trzeba mieć świadomość, że złożenie wniosku nie spowoduje automatycznego zatrzymania komornika, ale adwokat może złożyć wniosek o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego do czasu rozpatrzenia przez sąd wniosku o upadłość konsumencką a także uwzględnienie środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Rzeczowa argumentacja może przekonać sąd do przychylenia się do wniosku.

Nasza kancelaria prawna jest zespołem doświadczonych adwokatów, którzy wspierają klientów w sprawach o upadłość konsumencką w Trójmieście. Nasze wsparcie rozpoczyna się od kompleksowego doradztwa przed złożeniem dokumentów w sądzie, następnie towarzyszymy Państwu w jego toku jak również po ogłoszeniu upadłości, podczas kontaktów z syndykiem i wierzycielami. Celem działania naszych prawników jest stworzenie klientom poczucia bezpieczeństwa i nadzorowanie przebiegu postępowania, które może doprowadzić do całkowitego oddłużenia.

 

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link