Prawo spadkowe Gdańsk

Kontakt

tel.: 600 365 228

ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
e-mail: klimkowski@onet.pl

 

radca prawny prawo spadkowe Gdańsk

Prowadzenie spraw o dziedziczenie - prawo spadkowe Gdańsk

Sprawy spadkowe często wiążą się z problemami, których podłożem są negatywne emocje i spory rodzinne wywołane połączeniem spraw finansowych i uczuć rodzinnych. W praktyce naszej kancelarii prawnej zajmującej się, na co dzień prawem spadkowym w Gdańsku, spotykamy się się z różnymi sytuacjami, dlatego, jesteśmy nastawieni na takie ułożenie stanu prawnego zgłaszających się do nas klientów, aby po śmierci osoby blisko spokrewnionej nie zostali zmuszeni do przeżywania traumy związanej z kłótniami o majątek. Bardzo często podpowiadamy naszym klientom jak ważne jest sporządzenie testamentu, który będzie zawierał odpowiednie zapisy lub wykonanie innych czynności prawnych, które uregulują przyszłe sprawy spadkowe. W naszej ofercie zawarliśmy porady prawne, sporządzanie pism procesowych oraz reprezentowanie naszych klientów przed sądami w sprawach spadkowych.

Kancelaria spadkowa specjalizująca się prawie spadkowym w Gdańsku oferuje Państwu:

- Skierowanie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku do właściwego sądu, pomoże zgromadzić odpowiednie dokumenty.

- Pomoże ustalić, osoby, które muszą wziąć udział w postępowaniu spadkowym. Nieprawidłowe ustalenie spadkobierców może wiązać się z poważnymi następstwami w przyszłości.

- Wyjaśnia konsekwencje oświadczenia o odrzuceniu spadku dla całej rodziny, jest to bardzo istotne w przypadku, gdy spadkobierca pozostawił po sobie długi.

- Doradzi, jakie kroki należy podjąć, aby przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

- W przypadku dziedziczenie gospodarstw rolnych, adwokat wyjaśni, że w przypadku braku testamentu, gospodarstwo rolne będzie podlegać ogólnym regułom dziedziczenia ustawowego.

- Aby wyłączyć małżonka od dziedziczenia: w przypadku śmierci spadkodawcy w czasie sprawy rozwodowej każdy ze spadkobierców może skorzystać z pomocy adwokata i podjąć starania, wyłączające ex małżonka od dziedziczenia. Często spadkobiercy muszą wykazać winę małżonka spadkodawcy.

Nasza kancelaria zajmuje się również prowadzenia spraw : wykonanie zapisu lub polecenia, zaliczenie darowizn na schedę spadkową, podatek od spadku i darowizn.

Prawo rodzinne i spadkowe Gdańsk - adwokat sprawy spadkowe

Nasza kancelaria prawna posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw opartych na prawie spadkowym. W Gdańsku przyjmują nasi adwokaci specjalizujący się w spadkach i udzielają kompleksowej pomocy prawnej, informują klientów o konieczności przestrzegania terminów, aby w przyszłości uniknąć przykrych konsekwencji. Prowadzimy sprawy o uchylenie się od skutków prawnych niezachowania terminu do odrzucenia spadku, taki problem pojawia się w sytuacji, gdy w ciągu 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku, spadkobierca nie złożą oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Konsekwencją tego zaniedbania może być przejęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, to znaczy spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe do wartości spadku. W imieniu klienta adwokat sporządzi wniosek zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku oraz o jednoczesne przyjęcie oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Dział spadku

Sprawy o dział spadku mogą być bardzo skomplikowane i powodują wiele nieporozumień w gronie rodziny. Aby uniknąć sporów w gronie bliskich osób lepiej skorzystać ze wsparcia naszej kancelarii, adwokat na podstawie swojej wiedzy prawniczej, przedstawi najbardziej korzystne rozwiązania. Udzieli wsparcia podczas działu spadku, który jest niezbędny do ustalenia właścicieli konkretnych przedmiotów. Do czasu przeprowadzenia takiej procedury poszczególne składniki majątku będą stanowiły jego całość, co nastręczy trudności w przypadku próby sprzedania poszczególnych rzeczy.

Zachowek

Korzystając z usług naszej kancelarii odnośnie prawa spadkowego w Gdańsku, klienci otrzymują pomoc prawną przy dochodzeniu zachowku. Często są to wysokie sumy, dlatego warto skonsultować się z adwokatem i poznać możliwości uzyskania uprawnień do zachowku. Uprawnienie do zachowku przysługuje tylko tym osobom, które w konkretnym przypadku dziedziczyły by z ustawy po spadkodawcy. W naszej kancelarii zostanie sporządzony wniosek o zachowek i w imieniu klienta przedłożony w sądzie. Adwokat wyjaśni całą procedurę, podejmie się mediacji z osobami zobowiązanymi do wypłaty zachowku, dzięki czemu sprawa może zostać załatwiona polubownie.  

Uznanie spadkobiercy za niegodnego oraz o wydziedziczenie

To dwie różne instytucje prawa spadkowego. Wydziedziczenie może nastąpić na przykład w przypadku, gdy spadkobierca postępuje sprzecznie z zasadami współżycia społecznego i jest to wbrew woli spadkodawcy lub dopuścił się wobec niego umyślnego przestępstwa przeciwko jego zdrowiu, życiu, wolności, czci. Uznanie za niegodnego dziedziczenia może nastąpić, gdy spadkobierca spowodował umyślnie ciężkie przestępstwo przeciwko spadkodawcy, polegające na zmuszaniu go pod groźbą do sporządzenia lub odwołania testamentu. Konsekwencje w obydwu sprawach są różne, adwokat podczas konsultacji w naszej kancelarii, wyjaśni każde zagadnienie, będzie reprezentował interesy klienta w sporze o ważność wydziedziczenia, które będzie prowadzone w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku lub w drugim przypadku podczas procesu sądowego.

Prawnicy prawo spadkowe Gdańsk

Usługi oferowane przez naszą kancelarię obejmują szereg czynności, które możemy wykonać dla klientów. Poza sporządzaniem pozwów, wniosków, wezwań, ugód itp. prowadzimy każdą sprawę do samego końca to znaczy do wyegzekwowania zapisów postępowania egzekucyjnego. Udzielone adwokatowi pełnomocnictwo w sprawach spadkowych, pozwoli na reprezentowanie interesów klienta w kontaktach z sądami, urzędami a także osobami fizycznymi, bankami, spadkobiercami, dłużnikami itd. Długoletnie doświadczenie naszej kancelarii w prowadzeniu spraw spadkowych oraz profesjonalizm adwokatów zapewniają pomoc prawną na każdym etapie postępowania spadkowego. Adwokaci mają odpowiednie podejście do każdego klienta, zapewniają rzeczowe prowadzenie każdej sprawy i wybierają najkorzystniejsze rozwiązania.

 

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link