Prawo spadkowe Trójmiasto

Kontakt

tel.: 600 365 228

ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
e-mail: klimkowski@onet.pl

 

kancelaria spadkowa Trójmiasto

Kancelaria prawna świadczy usługi w szeroko rozumianym prawie spadkowym w Trójmieście

W ramach świadczonych przez naszą kancelarię usług zapewniamy Państwu porady prawne z zakresu prawa spadkowego. W Trójmieście przyjmujemy klientów, którzy potrzebują pomocy prawnej i reprezentowania jego interesów w sprawach spadkowych. Ponadto na Państwa życzenie sporządzamy wnioski o stwierdzenie nabycia spadku a także pozwy związane z prawem spadkowym. Posiadamy duże doświadczenie w sprawach związanych z dziedziczeniem, informujemy naszych klientów, że prawo spadkowe nakłada na spadkobierców wiele obowiązków. Adwokat reprezentujący Państwa interesy w sprawie spadkowej wykona wszystkie czynności zmierzające do sprawnego i pozytywnego zakończenia sprawy.

Sprawy spadkowe adwokat Trójmiasto

Świadczone przez naszą kancelarię prawną usługi w zakresie prawa spadkowego w Trójmieście, wiążą z pomocą prawną w takich sprawach o dziedziczenie:

- Sprawy o uchylenie się od skutków prawnych niezachowania terminu do odrzucenia spadku

- Stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku

- Dziedziczenie gospodarstw rolnych

- Zachowek

- Przyjęcie spadku wprost

- Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

- Odrzucenie spadku

- Uznanie spadkobiercy za niegodnego oraz o wydziedziczenie

- Wyłączenie małżonka od dziedziczenia

- Wykonanie zapisu lub polecenia

- Zaliczenie darowizn na schedę spadkową

- Podatek od spadku i darowizn.

Głównym celem działalności naszej kancelarii jest rozstrzyganie sporów spadkowych na drodze negocjacji. Prowadzimy w imieniu klienta rozmowy ze stronami sporu, jeśli jednak nie uda się osiągnąć porozumienia sporządzamy pozwy sądowe i dążymy do pozytywnego dla naszego klienta rozstrzygnięcia sądowego.

Sprawy o uchylenie się od skutków prawnych niezachowania terminu do odrzucenia spadku - nowe prawo spadkowe Trójmiasto

Po otrzymaniu informacji o zapisie spadkowym, spadkobierca ma sześć miesięcy na złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza albo może odrzucić spadek. Jeżeli znajdzie się Państwo w sytuacji przekroczenia tego terminu, można będzie skorzystać z pomocy naszej kancelarii prawnej, adwokat szczegółowo wyjaśni, co można zrobić, aby uchylić się od skutków prawnych braku złożenia takiego oświadczenia. Nasz prawnik w Państwa imieniu może złożyć do sądu wniosek o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku oraz o jednoczesne przyjęcie oświadczenia o odrzuceniu spadku. Państwa obowiązkiem będzie oświadczenie przed sądem czy i jak spadek zostanie przyjęty lub odrzucony. Adwokat specjalizujący się w prawie spadkowym w Trójmieście, informuje, że w przypadku błędu prawo do uchylenia się od skutków złożonego oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku lub jego braku wygasa po upływie 1 roku od jego wykrycia.

Pomoc prawna przy stwierdzeniu nabycia spadku i dział spadku

Urzędowym dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do spadku jest stwierdzenie nabycia spadku. Będzie on niezbędny, jeśli będzie chcieli Państwo potwierdzić prawa do majątku spadkowego przed bankiem, notariuszem, urzędem komunikacji, dłużnikami spadkodawcy, w sprawie o zachowek itd. Adwokat z naszej kancelarii w imieniu klienta rozpocznie odpowiednią procedurę przed sądem, złoży wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Sąd przeprowadza rozprawę i w treści postanowienia wskaże np. spadkobierców osoby zmarłej, podstawę nabycia spadku, część spadku, jaka przysługuje konkretnym spadkobiercom. Kolejnym krokiem do załatwienia formalności wiążących się z nabyciem spadku jest dział spadku, po którym zostaną określone konkretne przedmioty, stają się własnością danych spadkobierców. Jest wiele zawiłości prawnych odnośnie sposobu dziedziczenia, dlatego warto zgłosić się do naszej kancelarii, aby otrzymać pomoc prawną w całym zakresie prawa spadkowego w Trójmieście.

Czym jest instytucja zachowku?

Nasza kancelaria prawna z sukcesem świadczy pomoc prawną w kwestii prawa spadkowego w Trójmieście i podejmie się dochodzenia w Państwa imieniu zachowku.Takie uprawnienie jak zachowek zapewnia ochronę dla osób najbliższych spadkodawcy (formalne więzy pokrewieństwa), które nie zostały ujęte w testamencie. Zachowek przysługuje jedynie tym osobom, które w danym przypadku odziedziczyły po spadkodawcy ustawowo. Należy pamiętać, że będziemy dochodzić tylko kwoty pieniężnej, ponieważ tytułem zachowku nie można domagać się przedmiotów pochodzących z majątku spadkowego. Przed wystąpieniem do sądu z pozwem o zachowek, adwokat z naszej kancelarii może w Państwa imieniu podjąć mediacje ze spadkobiercami, zobowiązanymi do jego wypłacenia.

Wsparcie prawne w wyborze sposobu przyjęcia spadku  

Przyjęcie spadku wprost to przyjęcie bez ograniczenia odpowiedzialności za długi, nie zawsze jest to dobre rozwiązanie. Jeżeli nie macie Państwo wiedzy na temat pozostawienia przed spadkodawcę długów, lepiej będzie rozważyć drugą opcję przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Adwokat na Państwa życzenie może dokonać obliczenia masy spadkowej, przeprowadzi dochodzenie odnośnie wykrycia zadłużenia pozostawionego majątku. Wytłumaczy, która z opcji niesie większe korzyści. Należy pamiętać, że przyjęcie spadku wprost wiąże się z odpowiedzialnością za wszystkie długi spadkowe całym swoim majątkiem, czyli w przypadku długów przekraczających wysokość spadku, spadkobierca będzie musiał spłacać resztę ze swoich środków. W przypadku przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, spadkobierca będzie odpowiadał tylko do wysokości wartości spadku. Ostatnią opcją, z jakiej możecie Państwo skorzystać jest odrzucenie spadku, co pozwala uniknąć odpowiedzialności i spłacania długów spadkowych.  

Porady prawne, prawnik do spraw spadkowych – Trójmiasto

Nasza kancelaria prawna zatrudnia doświadczonych adwokatów specjalizujących się w prawie spadkowym, świadomych, że wiele osób nie zna przepisów polskiego systemu prawnego. Aby uniknąć dotkliwych konsekwencji popełnienia błędu związanego z brakiem wiedzy prawniczej, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy. Zapewnimy rzetelną ocenę danej sprawy spadkowej, będziemy reprezentować Państwa interesy na sali sądowej dokładając wszelkich starań, aby zakończyła się ona sukcesem. Adwokaci zatrudnieni w naszej kancelarii wyróżniają się dużym zaangażowaniem w każdą prowadzoną sprawę, swoją pracę wykonują rzetelnie i zachowują pełną poufność. Kancelaria reprezentuje najwyższe standardy etyczne i zawodowe, zaufanie naszych klientów jest priorytetem we wszelkich naszych działaniach.

 

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link