Rozwody Łódź - DOŚWIADCZENIE, SKUTECZNOŚĆ, OSOBISTA REPREZENTACJA, KONKURENCYJNE CENY

Kontakt

tel.: 600 365 228

tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43

Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
e-mail: klimkowski@onet.pl

Sprawny przebieg rozwodów w Łodzi

Rozwód to złożona procedura sądowa, wymagająca indywidualnego podejścia do każdej ze stron, ale bardzo często to najlepszy sposób na zakończenie toksycznego związku. Sprawa rozwodowa jest związana ze dużym stresem i dotyczy wszystkich uczestników postępowania, dlatego  profesjonalna pomoc prawna doświadczonego adwokata jest tak ważna i wpływa na szybsze wydanie orzeczenia. Nasza kancelaria prawna świadczy kompleksowe usługi z dziedziny prawa rodzinnego i opiekuńczego. Prowadzone przez adwokatów sprawy rozwodowe w Łodzi, zawsze nastawione są na spełnienie oczekiwań klienta.

Kancelaria oferuje pomoc prawną podczas rozwodu - Łódź

Rozwód należy rozumieć, jako zerwanie stosunków rodzinnych między małżonkami: trwałe i zupełne zerwanie więzi uczuciowych, fizycznych i gospodarczych. Nasza kancelaria prawna posiada duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań rozwodowych w Łodzi. Adwokaci zajmując się obsługą prawną postępowań mają cały czas świadomość ciężaru emocjonalnego wiążącego się z rozwodem, wykazują się zrozumieniem i oferują niezbędne wsparcie w całym toku postępowania rozwodowego. Bazując na swojej wiedzy zawodowej, adwokaci zatrudnieni w naszej kancelarii wiedzą wszystko o rozwodzie, podziale majątku, alimentach, opiece nad małoletnimi dziećmi itp. Decydując się na złożenie pozwu rozwodowego, trzeba zdecydować czy rozwód ma być:

- Bez orzekania o winie

- Z orzeczeniem winy jednego z małżonków

- Z orzeczeniem winy obu stron.

Podczas rozmowy wstępnej z adwokatem od rozwodów w Łodzi trzeba przedstawić dokładnie całą sprawę, na podstawie otrzymanych informacji prawnik wskaże, które rozwiązanie jest w danym przypadku odpowiednie i korzystne. Nie zawsze sąd orzeka rozwód, dzieje się tak, jeśli występują negatywne przesłanki np. sprzeczność orzeczenia rozwodu z dobrem wspólnych małoletnich dzieci.

Adwokat ustanowiony w sprawie rozwodowej informuje klienta, że sąd w orzeczeniu może na żądanie drugiego małżonka nakazać eksmisję małżonka. Jeśli pojawił się zgodny wniosek małżonków sąd może orzec podział wspólnego mieszkania albo przyznać je jednemu z małżonków. W orzeczeniu rozwodowym możliwe jest również zasądzenie alimentów dla rozwiedzionego małżonka oraz podział wspólnego majątku.

Czy szybki rozwód w Łodzi jest możliwy?

Wiele osób zgłaszając się do naszej kancelarii, zadaje pytanie, czy można szybko przeprowadzić rozwód w Łodzi? Udzielimy pozytywnej odpowiedzi w sytuacji, gdy małżonkowie uzgodnią ze sobą tak ważne kwestie jak: sprawowanie opieki nad wspólnymi dziećmi, miejsce zamieszkania dzieci, podział majątku, wspólne korzystanie z mieszkania itd. W takim przypadku adwokat z naszej kancelarii poda możliwe rozwiązania, będzie negocjował w imieniu klienta z małżonkiem albo jego prawnikiem. Klient nie musi osobiście stawić się na takie spotkania, pełnomocnik wystąpi w jego imieniu, jednak to klient zawsze ma ostatnie zdanie, co do treści ugody.

Usługi kancelarii prawnej – prawnicy rozwód Łódź

Wybierając, jako pełnomocnika adwokata z naszej kancelarii prawnej, klient może liczyć na wsparcie już od chwili pojawienia się z decyzją o rozwodzie. W Łodzi prawnik, wyjaśni wszystkie niejasności prawne, jakie wiążą się z całym tokiem postępowania:  

- Sporządzi pozew rozwodowy, w imieniu klienta złoży go w sądzie

- Sporządzi inne dokumenty związane ze sprawą rozwodową: wniosek o podział majątku po rozwodzie, pozew o alimenty, wniosek o uregulowanie opieki nad dziećmi (ustalenie kontaktów), ustalenie miejsca zamieszkania dzieci lub zmianę miejsca zamieszkania, opiekę naprzemienną, władzę rodzicielska (ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie).

- Poinformuje o wszystkich etapach postępowania rozwodowego oraz jak się do niego przygotować

- Opisze różnice, jakie występują między separacją a rozwodem

- Opracuje z klientem strategię działania

- Przeprowadzi mediacje i negocjacje ze współmałżonkiem lub jego prawnikiem

- Wyjaśni możliwość uzyskania alimentów na małoletnie dzieci i jakiej kwoty można dochodzić. Złoży wniosek o ustanowienie alimentów lub podwyższenie albo obniżenie alimentów.

- Informuje o kosztach sądowych.

- Złoży apelację od wyroku.

- Uczestniczy w każdej rozprawie sądowej – przekazuje na bieżąco postępy w sprawie, pilnuje terminów rozpraw, kontroluje przebieg procesu.

Nasza kancelaria prawna oferuje swoim klientom wsparcie takich specjalistów jak: psycholog, pedagog, psychiatra, logopeda. Okazuje się ono bardzo przydatne podczas spotkań z adwokatem, klienci czują się rozumiani i dużo lepiej radzą sobie podczas procesu rozwodowego. W/w specjaliści na żądanie klienta przygotowują opinie na temat zdolności do sprawowania opieki na dziećmi czy wykazania całkowitej winy małżonka za rozpad rodziny.

Adwokat rozwód Łódź - wsparcie prawne podczas rozwodu w Łodzi   

Adwokat w sprawach rozwodowych wykazuje indywidualne podejście do każdego klienta, postępuje zgodnie z etyką zawodową, gwarantuję dyskrecję. Nie ocenia, ale zawsze stoi po stronie swojego klienta i podejmuje kroki zmierzające do osiągnięcia najlepszego rozwiązania. Często w trudnych sprawach rozwodowych pojawiają się zagadnienia związane z podziałem majątku, a także takie aspekty prawne jak: utrudnianie kontaktów z dziećmi, uchylanie się od płacenia alimentów. Celem działania naszej kancelarii, jest uzmysłowienie klientowi, jakie ma możliwości i scenariusze po zakończonym postępowaniu rozwodowym. Jeśli klient ustanawia adwokata swoim pełnomocnikiem w sprawie rozwodowej, to najczęściej na rozprawie w sądzie będzie musiał pojawić się tylko jeden raz, aby zostać przesłuchanym. W kolejnych rozprawach sądowych adwokat wyręczy go, będzie przesłuchiwać świadków, składać wnioski, zwiększając szanse na uzyskanie pozytywnego rezultatu. Po ogłoszeniu wyroku, adwokat potrafi ocenić czy wydane orzeczenie jest słuszne i czy istnieje realna możliwość odwołania się. Tutaj rola adwokata rozwodowego w Łodzi jest niesłychanie ważna, obiektywna ocena to podstawa wygranej.

 

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link