Rozwody Gdańsk

Kontakt

tel.: 600 365 228

ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
e-mail: klimkowski@onet.pl

 

prawnicy rozwód Gdańsk

Kancelaria prawna zapewnia bezstresowy rozwód - Gdańsk

Rozwód w większości przypadków jest nieprzyjemnym i trudnym wydarzeniem, większość elementów dotychczasowego życia się zmieni. Bolesna sytuacja może być jeszcze bardziej skomplikowana, jeśli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci. Nasza kancelaria prawna świadczy usługi z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, którego głównym zadaniem i funkcją jest regulacja stosunków rodzinnych wynikająca z: małżeństwa, rozwodu, podziału majątku małżonków, ustanowienia i wypłaty alimentów, realizacji praw ich małoletnich dzieci, zagadnień pobytu dzieci, ochrona praw rodziców. Adwokaci z naszej kancelarii, podejmując się prowadzenia sprawy o rozwód w Gdańsku budują ochronę praw swojego klienta i jego uzasadnionych interesów w oparciu o znajomość materiałów, okoliczności, ustawodawstwa regulującego tę sferę stosunków prawnych.

Usługi prawne w zakresie praktycznej pomocy prawnej w sprawach rozwodowych - prawnicy rozwód Gdańsk

  Gdy klienci korzystają z pomocy naszej kancelarii prawnej w sprawach rozwodowych uzyskują:

- Porady prawne w zakresie prawa rodzinnego: rozwód, alimenty, władza rodzicielska, podział majątku wspólnego.

- Uzgadniane z klientem strategii działania prowadzącej do pozytywnego orzeczenia sądowego.

- Sporządzenie pism procesowych: pozew, odpowiedź na pozew itp.

- Mediacje pozasądowe oraz w czasie trwania procesu rozwodowego.

- Reprezentowanie w sądzie – pełnomocnik lub wsparcie klienta podczas sprawy na sali sądowej, stały nadzór przebiegu procesu, informowanie klienta na bieżąco o przebiegu sprawy.

Nasza kancelaria świadcząc pomoc prawną w sprawach rodzinnych, oferuje usługi świadczone przez doświadczonego adwokata, który posiada wiedzę na temat prawa rodzinnego i opiekuńczego. Doskonale orientuje się we wszystkich kruczkach prawnych, które często decydują o rozstrzygnięciu sprawy. Nasi specjaliści dokładnie analizują każdy przypadek, podchodząc do jego rozwiązania indywidualnie, dokładają wszelkich starań, aby orzekany rozwód w Gdańsku nie wiązał się dla ich klienta z przeżywaniem głębokiego stresu. Ich psychologiczna dojrzałość, tolerancja i zrozumienie głębi życia w całej jego różnorodności i indywidualności, pozwala na osiągnięcie dla klienta oczekiwanego rezultatu.

Wsparcie prawne podczas rozwodu – adwokaci rozwód Gdańsk

Korzystając z usług naszej kancelarii prawnej, każdy klient ma możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej, która okazuje się bardzo ważna w czasie trwania sprawy rozwodowej. Współpracują z nami pedagodzy, psychologowie, psychiatrzy, logopedzi, którzy sprawują opiekę nad klientami podczas spotkań z adwokatem.Takie działania powodują, że nasi klienci czują się otoczeni troską i spokojniej przechodzą przez tak trudny proces jak rozwód. Jeżeli sprawa rozwodowa wymaga sporządzenia na rzecz klienta specjalistycznej opinii, która ma wykazać zdolność samodzielnego wykonywania opieki nad małoletnimi dziećmi, wykazania winy małżonka za rozpad małżeństwa, w/w specjaliści sporządzą taki dokument

Sposoby orzekania w sprawie rozwodowej – prawnik rozwód Gdańsk

Podczas procesu rozwodowego, jedną z najważniejszych kwestii rozstrzyganych przez sąd jest ustalenie, czy któryś z małżonków ponosi wyłączną winę za rozpad małżeństwa. Jeżeli małżonkowie złożą zgodny wniosek o nie orzekanie o winie, sprawa rozwodowa może zostać orzeczona nawet na pierwszej rozprawie. Podczas konsultacji z adwokatem specjalizującym się w rozwodach w Gdańsku zostanie dokonana analiza danej sytuacji, po czym klient zostanie poinformowany czy istnieją przesłanki do otrzymania rozwodu z orzeczeniem o winie drugiego małżonka.

Sąd orzekając o rozwodzie może ustalić, że:

- Winę za rozkład pożycia małżeńskiego: emocjonalny, fizyczny i gospodarczy ponosi jeden z małżonków

- Winę ponoszą obie strony

- Żaden z małżonków nie ponosi winy.

Innym ważnym zagadnieniem, z którym spotyka się każda osoba występująca do sądu z pozwem o orzeczenie rozwodu, jest rozstrzygnięcie przez sąd przesłanek za trwałym i zupełnym rozkładem pożycia. Jeżeli takie pozytywne przesłanki zostaną potwierdzone, sąd orzeknie rozwód. Jeżeli podczas rozpatrywania sprawy sąd stwierdzi negatywne przesłanki takie jak np. sprzeczność orzeczenia rozwodu z dobrem wspólnych małoletnich dzieci, pozew zostanie oddalony.

Inne obligatoryjne rozstrzygnięcia podczas rozwodu - Gdańsk

Spór między małżonkami, z kim mieszkają małoletnie dzieci, jak będzie sprawowana opieka, wysokość alimentów również rozstrzyga sąd podczas rozprawy rozwodowej. Sąd bierze pod uwagę na przykład takie aspekty jak: przywiązanie dziecka do danego rodzica, sytuacja finansowa rodziców. W naszej kancelarii prawnej podczas konsultacji z adwokatem, klienci będą poinformowani, jakie przesłanki będą istotne dla sądu np.: który z rodziców wykazuje większą troskę o dzieci, zdolność do stworzenia odpowiednich warunków materialnych oraz atmosfery moralnej i psychologicznej, a także do zapewnienia odpowiedniego poziomu wykształcenia.

Idealną opcją, jaką wskaże adwokat prowadząc sprawę rozwodową w Gdańsku są negocjacje, podczas których rodzice mogą zdecydować, w jaki sposób życie dzieci zostanie zorganizowane w nowych warunkach, gdy rodzice mieszkają osobno. Jeśli to nie zadziała, rodzic może wystąpić do sądu z pozwem, aby ustalić miejsce zamieszkania dzieci i procedurę uczestnictwa drugiego rodzica w ich wychowaniu. Zgodnie z polskim prawem rodzinnymi rodzice są zobowiązani do utrzymania swoich małoletnich dzieci. Jeśli nie zapewniają alimentów będą one nałożone na rodziców w postępowaniu sądowym.

Jeżeli małżonkowie nie potrafią dokonać sprawiedliwego podziału majątku, może to zostać przeprowadzone podczas rozprawy sądowej. Najczęściej w tej dziedzinie panują nieporozumienia, których nie można zakończyć bez pomocy adwokata rodzinnego. Jeśli klient potrzebuje takiej pomocy, nasza kancelaria zapewnia skuteczną pomoc podczas podziału majątku, adwokat dołoży starań, aby podział był dokonany z korzyścią dla klienta. Jednocześnie możemy stwierdzić, że jednym z zadań naszych specjalistów jest pokojowe rozwiązanie problemu w formie przedprocesowej. Wszystko to pozwoli znacznie szybciej rozwiązać wszystkie problemy i rozpocząć budowanie nowego życia poza małżeństwem, zachowując, jeśli to możliwe, przyjazne relacje.

 

Adwokaci rozwód Gdańsk
⭐⭐⭐⭐⭐
Ocena 5/5 Głosów 126
 

Tagi: sprawy rozwodowe Gdańsk, podział majątku prawnik Gdańsk, adwokat spraw rozwodowych w Gdańsku, prawnicy rozwód Gdańsk, adwokat rozwód Gdańsk, adwokaci rozwód Gdańsk

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link