Podział majątku Łódź

prawnik łódź

Wraz z chwilą zawarcia małżeństwa, obydwoje małżonków zaczyna tworzyć majątek wspólny. W momencie rozwodu dochodzi najczęściej do jego podziału. I choć wydawać by się mogło, iż jest to jedynie formalność, by całość majątku podzielić na połowę, w gruncie rzeczy nie jest to takie łatwe, jakby mogło się wydawać. Nasza kancelaria wychodząc więc naprzeciw Państwa potrzebom, oferuje kompleksowe usługi prawne w zakresie podziału majątku.

Czym jest wspólność majątkowa?

Zgodnie z obowiązującą regulacją kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wspólność majątkowa na mocy ustawy powstaje z chwilą zawarcia przez małżonków związku małżeńskiego. Wszystko to, co należało do każdej stron przed rozwodem, nadal należy do danej osoby, a wszystko to, co zyskuje się po zawarciu małżeństwa jest wspólne. Dotyczy to zarówno nieruchomości, samochodów, kosztowności czy też wszystkich wpływów na koncie. Każdy więc z małżonków może mieć majątek osobisty i ten dotyczy czasu przed ślubem oraz majątek wspólny, który zaczyna być całością obydwojga stron z chwilą zawarcia przez nich małżeństwa. Oczywiście istnieją wyjątki, gdy dojdzie do zawarcia intercyzy lub gdy w trakcie trwania małżeństwa, małżonkowie zdecydują się na rozdzielczość majątkową. Jeśli jednak tego nie ma, całość należy do jednej i drugiej strony tak samo.

Co po rozwodzie?

W momencie podjęcia decyzji o rozwodzie, małżonkowie decydują się na podział majątku. Oni sami nie mogą rozporządzać udziałami, jak również i samodzielnie nie mogą żądać podziału, który jest objęty wspólnością, jeśli małżeństwo trwa. Wraz z rozwodem, a jednocześnie i ustaniem wspólności majątkowej, można dokonać podziału majątku. Taki podział może mieć charakter umowny lub sądowy. Do podziału majątku nie wchodzą rzeczy nabyte przed ślubem, przedmioty majątkowe nabyte w trakcie dziedziczenia, darowizna lub zapis, prawa autorskie, rzeczy osobiste czy wynagrodzenie, które nie zostało przez pracodawcę wypłacone. Co więc wchodzi w skład majątku wspólnego? Pobrane wynagrodzenie, wszelkie dochody z pracy, która przynosi zyski, dochody z majątku wspólnego czy też środki zgromadzone na rachunkach lub w pracowniczym funduszu emerytalnym.

Pomoc kancelarii prawnej

W większości przypadków przy podziale majątku pojawia się wiele nieporozumień, a całość przybiera nieco waleczny przebieg. Nasza kancelaria specjalizując się w podziałach majątku, oferuje Państwu usługi prawne, reprezentując Państwa interesy na drodze postępowania sądowego.

 

Podział majątku Łódź
⭐⭐⭐⭐⭐
Ocena 5/5 Głosów 326
 
Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link