Restrukturyzacja firm Wrocław

 

Założenie działalności gospodarczej wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Trzeba zdawać sobie jednak sprawę z tego, że czasami firma może popaść w długi. Często ciężko jest sobie z nimi poradzić, ale nie wiąże się to z koniecznością zamykania biznesu. Są sposoby, które mogą w tym pomóc. Jedną z metod na walkę z długami jest restrukturyzacja firmy. 

Czym jest restrukturyzacja firmy? 

Restrukturyzacja firmy jest to szereg działań w sferze kapitałowej lub zarządczej, których celem jest zwiększenie efektywności oraz optymalizacja sposobu wykorzystania posiadanych zasobów firmy i poprawa pozycji podmiotu na rynku. Wszystkie działania podejmowane w ramach restrukturyzacji firmy mają na celu przyczynienie się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Najważniejszym etapem jest rozpoznanie problemu i zidentyfikowanie przyczyny problemów działalności. W takim momencie ważna jest także poprawa relacji z klientami, wierzycielami w celu odzyskania zaufania w sprawach biznesowych. Dodatkowo wzrost wydajności firmy - powinien przełożyć się na przychód oraz znalezienie dodatkowego źródła finansowania. 

W polskim prawie istnieją cztery możliwości poprawy sytuacji finansowej firmy. Dotyczą one działalności, które są uznane za dłużników niewypłacalnych, ale także tych, którzy znajdują się na progu potencjalnej upadłości. Celem w każdym z tych procesów jest uniknięcie likwidacji firmy. 

Postępowanie o zatwierdzeniu układu - najprostsze i najmniej sformalizowane działanie. Polega na własnej inicjatywie dłużnika, który zbiera głosy od wierzycieli. Suma spornych zobowiązań nie może przekraczać 15 % wszystkich wierzytelności. Dopiero kiedy układ zostanie przyjęty, wniosek jest kierowany do sądu, w którym jest weryfikowany i zatwierdzany. Dłużnik ma w tym przypadku kontrolę nad swoim majątkiem i wyborem doradcy restrukturyzacyjnego. Postępowanie egzekucyjne nie chroni dłużnika przed postępowaniami prowadzonymi wobec jego majątku. Wierzyciele nie są ograniczeni we wprowadzeniu wszczęcia postępowania wobec majątku. Ochrona zostaje przyznana dopiero w momencie wydania postanowienia sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu. 

Przyspieszone postępowanie układowe - pozwala on na zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Warunki są takie same jak przy poprzednim postępowaniu. Różnicą jest jednak to, że zbieranie głosów ma miejsce na zgromadzeniu wierzycieli, które jest zwoływane przez sąd. Ponadto przedsiębiorca od początku jest objęty ochroną przed działaniami egzekucyjnymi ze strony wierzycieli. 

Postępowanie układowe - może być rozpoczęte tylko wtedy, gdy suma spornych zobowiązań przekracza 15 % wszystkich wierzytelności uprawniających do oddania głosu. Jest to zdecydowanie bardziej sformalizowane i czasochłonne postępowanie. Wymaga szczegółowego rozpatrzenia wszelkich uwag i sprzeciwów wierzycieli przez nadzorcę sądowego.

Postępowanie sanacyjne - pozwala na wprowadzenie działań sanacyjnych, co za tym idzie, zatwierdzenie układu po uprzednim dokonaniu spisu wierzytelności.  Tylko w tym przypadku przedsiębiorca jest pozbawiony zarządu nad firmą na rzecz osoby wyznaczonej przez sąd. 

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link