Upadłość przedsiębiorstwa Wrocław

Upadłość jest to stan przedsiębiorstwa, który jest skutkiem wszczęcia wobec takiego podmiotu specjalnej procedury sądowej. Do tego potrzebny jest wniosek składany przez dłużnika lub jego wierzyciela i postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości. Może ona został ogłoszona tylko wtedy, gdy spółka nie jest w stanie regulować swoich długów - stała się niewypłacalna. 

Prawo upadłościowe i naprawcze reguluje kwestie, które umożliwiają ogłoszenie upadłości każdej firmy - jednoosobowej działalności jak i dużej korporacji. Dotyczy także spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej, wspólników spółek. 

Upadłość przedsiębiorstwa - kiedy jest konieczna? 

Głównym wymogiem ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność. Co to oznacza? Niewypłacalność pojawia się w sytuacji jeżeli dłużnik nie wykonuje swoich zobowiązań i traci zdolność do spłaty wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Dodatkowo niewypłacalność uznaje się w sytuacji kiedy zobowiązania dłużnika przewyższają wartość majątku. 

Jeżeli pojawiły się finansowe problemy i nie ma możliwości, żeby spłacić zaciągnięte zadłużenie to zapraszamy do naszej kancelarii. Razem przeanalizujemy całą sytuację i pomożemy ogłosić upadłość. Postanowienie sądu o upadłości jest skutecznym sposobem na pozbycie się nadmiernego zadłużenia. W wielu sytuacjach jest to również jedyny sposób na funkcjonowanie bez zaległości finansowych i daje możliwość wyjścia z zadłużenia.  

Nasza kancelaria oferuje pomoc prawną podczas spraw o upadłość przedsiębiorstwa we Wrocławiu. Nasi doświadczeni adwokaci rozpoczynają swoją pracę od kompleksowego doradztwa przed złożeniem dokumentów, później towarzyszymy Państwu w całym procesie. 

Nasi adwokaci stawiają przede wszystkim na dobro swoich klientów. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i z ogromnym zaangażowaniem. Ważne jest dla nas to, żeby świadczone przez nas usługi były najwyższej jakości i dokładamy wszelkich starań, żeby każdy nasz klient mógł być z nich zadowolony. 

Kancelaria prawna Wrocław 

Prawo upadłościowe pozwala na zawarcie przez upadłego pewnego rodzaju układu z wierzycielami. Pozwala to na zawarcie przez upadłego układu z wierzycielami, kiedy już po ogłoszeniu upadłości okazuje się, że jest to lepsze wyjście z sytuacji niż sprzedaż upadłego majątku. 

Postępowanie upadłościowe prowadzi się w trybie upadłości likwidacyjnej albo upadłości układowej. Pierwsza z możliwości ma na celu likwidację majątku upadłego i zaspokojenie wierzycieli z uzyskanych w ten sposób środków. Upadłość układowa oprócz zaspokojenia wierzycieli, ma zrestrukturyzować przedsiębiorstwo upadłego w drodze układu. Oba sposoby wiążą się z różnymi następstwami wobec upadłego. Skutkiem upadłości likwidacyjnej jest pozbawienie majątku i bytu prawnego. Natomiast w upadłości układowej jeśli przebieg postępowanie przejdzie pomyślnie, będzie on miał szansę na dalsze prowadzenie działalności. Wniosek o upadłość składa się wyłącznie w dziale gospodarczym sądu rejonowego. Musi to nastąpić maksymalnie w ciągu dwóch tygodni od dnia stwierdzenia podstawy do ogłoszenia upadłości. 

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link