Alimenty Wrocław

 

Nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach rodzinnych. Sprawy z zakresu prawa opiekuńczego mają bardzo wyjątkowy charakter. W większości przypadków dotyczą małoletnich, za których ich rodzice lub opiekunowie prawni muszą podjąć odpowiednie kroki prawne. W takim wypadku najważniejszym wyborem jest wybór adwokata. W naszej kancelarii prawnej do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem. 

Kancelaria prawna i prawo opiekuńcze 

Alimenty są obowiązkowymi świadczeniami, które są wypłacane na rzecz osób fizycznych, do których są zobowiązane inne osoby fizyczne, na przykład rodzice lub małżonkowie. Podstawą prawną regulującą zakres oraz zasady świadczeń jest ustawa Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Alimenty są przyznawane przez czynności sądowe lub pozasądowe.  

Nasza kancelaria oferuje swoim klientom szeroki wachlarz usług. Pomagamy w wielu sprawach o różnorodnej tematyce. Specjalizujemy się przede wszystkim w sprawach rodzinnych. Zdajemy sobie sprawę, że wszelkie sprawy związane z dziećmi i rodziną należą do jednych z trudniejszych ze względu na okoliczności. Właśnie dlatego dokładamy wszelkich starań, żeby cały proces przebiegł sprawnie i bezproblemowo. 

Najczęstsze sprawy o alimenty dotyczą tych rodziców wobec dzieci, kiedy po rozstaniu, dziecko zamieszkuje z jednym z nich. Przed rozpoczęciem całej procedury sądowej można zawrzeć umowę o alimenty z drugą stroną. Pozwoli to na dobrowolne zastosowanie się do warunków umowy. Obie strony samodzielnie ustalają wysokość alimentów oraz termin ich płacenia. Wtedy umowa jest sporządzana w formie aktu notarialnego. 

Czasami jednak nie ma możliwości uzgodnienia i rozwiązania tego typu sprawy bez udziału sądu. Mogą one dotyczyć uchylenia się od obowiązku płacenia alimentów, zmiany wielkości, zawieszenia oraz ich uzyskania. W takim wypadku wszystkie kwestie związane z wysokością i terminem płatności ustala sąd. 

Komu przysługują alimenty? 

W większości przypadków czynnikiem, który wpływa na przyznanie alimentów jest niesamodzielność dziecka. Oznacza to, że sąd w takim przypadku może określić obowiązek alimentacyjny jednego z rodziców do czasu, kiedy dziecko będzie się w stanie utrzymać. Niekoniecznie jest to jednoznaczne z osiągnięciem pełnoletności. Jeżeli dziecko kontynuuje naukę, wtedy alimenty mogą być wypłacane do 25 roku życia. W przypadku osób niepełnosprawnych - alimenty przysługują bezterminowo. Na wszystko mają wpływ okoliczności danej sprawy. 

Niektóre sprawy o alimenty dotyczą również małżonków. Zdarzają się sytuacje kiedy świadczenia alimentacyjne wypłacane są jednemu z małżonków. Jeśli jeden z nich lub oboje zostali uznani za winnych rozpadu małżeństwa, wtedy poszkodowana strona może ubiegać się o alimenty. Jednak muszą być spełnione dwa warunki. Po pierwsze stan niedostatku poszkodowanego, a drugie to możliwości finansowe pozwanego. Alimenty po rozwodzie wygasają w kilku przypadkach - kiedy osoba uprawniona do alimentów wyjdzie za mąż, po upływie 5 lat lub w wyniku zmiany okoliczności dotyczących sytuacji majątkowych obu stron. 

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link