Pomoc frankowiczom Wrocław

 

Kredyty hipoteczne we frankach to umowy, które najczęściej zawierane były w latach 2005 - 2009. Ich popularność wzięła się stąd, iż miały to być najtańsze i najbezpieczniejsze umowy kredytowe. Zarówno w przypadku kredytów denominowanych, jak i indeksowanych, prawda okazała się inna - koszty okazały się być o wiele większe, co wynikało z ryzyka, o którym banki nie informowały swoich klientów. W momencie, gdy Szwajcaria uwolniła kurs swojej waluty, koszt kapitału do spłaty kredytów frankowych wielokrotnie wzrósł. Pojawiła się jednak możliwość unieważnienia bądź odfrankowienia zawartych umów, dzięki klauzulom abuzywnym w nich zawartych. 

Kancelaria frankowa Wrocław

Kredyty hipoteczne we frankach podzielić można na dwa rodzaje: denominowane i indeksowane. Pierwszy z nich w umowie zawierał informację dotyczącą wysokości zadłużenia określonej w walucie obcej, zaś kredyt wypłacany był w złotówkach, w wysokości przeliczonej po kursie CHF. Każde wahanie tejże waluty miało więc wpływ na wysokość zadłużenia. Drugi polegał na wypłacaniu kredytu w złotówkach, zaś, jak mówiła klauzula indeksacyjna, wysokość zadłużenia, jak i wielkość rat uzależniona była od kursu waluty obcej. W związku z tym i w takim przypadku wzrost kursu franka szwajcarskiego miał bezpośredni wpływ na wielkość kredytu pozostałego do spłaty. 

W zależności od formy umowy, jaka została zawarta z bankiem, klienci mogą starać się o jej całkowite unieważnienie bądź też o odfrankowienie, czyli zwrot nadpłaty od banku. Całkowite unieważnienie umowy kredytowej oznacza, że została ona uznana za nigdy nie zawartą. W związku z tym obie strony kontraktu zobowiązane są do zwrotu wszystkich środków, a w przypadku nadpłaty, kredytobiorcy może ubiegać się o zwrot różnicy pomiędzy spłaconym zobowiązaniem, a wysokością udzielonego kredytu. Jeśli chodzi o odfrankowienie, umowa kredytowa nie zostaje unieważniona, zaś nieważne stają się klauzule regulujące indeksację. Pozostałe zobowiązanie przeliczane jest na złotówki, a w przypadku wystąpienia nadpłaty, kredytobiorca może domagać się jej zwrotu od banku. Co za tym idzie, zostaje stworzony również nowy harmonogram spłat, który będzie obowiązywać obie strony umowy. 

Pomoc frankowiczom z Wrocławia

Nasza kancelaria adwokacka udziela pomocy osobom posiadającym kredyty frankowe z Wrocławia i okolic. Reprezentujemy je w rozprawach unieważnienie bądź odfrankowienie umów kredytowych. Współpracę rozpoczynamy od skrupulatnej analizy umowy kredytowej, na podstawie której możemy oszacować wielkość środków możliwych do odzyskania oraz ustalić dalsze kroki postępowania. Wykonujemy dokładne obliczenia, które służą nam między innymi do przygotowania wezwania do zapłaty dla banku. Jeśli nie będzie to wystarczające, wówczas podejmujemy kolejne kroki, mające na celu zakończenie sprawy szczęśliwie dla klienta. Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw frankowych, dzięki czemu możemy zagwarantować najwyższą skuteczność i pozytywne zakończenie całej sprawy. Wszystkie działania dopasowywane są indywidualnie do specyfiki danej sprawy.

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link