Prawo rodzinne Bydgoszcz

 

Jednym z działów prawa cywilnego jest prawo rodzinne. Reguluje ono w prosty sposób stosunki prawne w rodzinie. Prawo to, dotyczy zarówno kwestii majątkowych jak i niemajątkowych. W Polsce kwestie związane z prawem rodzinnym reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny i ustawy szczegółowe. Źródłem prawa rodzinnego w ustawodawstwie polskim jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy, stanowiący niejako uzupełnienie przepisów Kodeksu cywilnego. 

Prawo rodzinne - Bydgoszcz 

Jesteśmy firmą, która zawsze stawia na dobro swojego klienta, bez względu na zaistniałą sytuację. Skupiamy się na zasadach prawa rodzinnego i opiekuńczego. Świadczymy pomoc klientom, którzy pragną unieważnić małżeństwo, którzy chcą zastosować opiekę naprzemienną na dzieci czy ustalić kontakty z małoletnimi dziećmi. Jesteśmy w pełni do dyspozycji klientów szukających reprezentanta do spraw opieki prawnej, ustalenia ojcostwa, rozdzielczości majątkowej, jak również i podziału majątku. Jest jednak kilka podstawowych zasad prawa rodzinnego, na których się ono opiera: 

  • Zasada monogamii - osoba będąca w związku małżeńskim nie może zawierać kolejnego.  

  • Zasada równości małżonków - mają oni takie same prawa i obowiązki, wspólnie powinni podejmować decyzje w przypadku istotnych spraw rodzinnych. 

  • Zasada dobra dziecka - jeśli dziecko jest pozbawione opieki rodzicielskiej to ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych, dodatkowo każdy ma prawo żądać od organów państwa ochrony dziecka przed wszelkimi próbami przemocy i demoralizacją. 

  • Zasada szczególnej ochrony rodziny i dziecka - rodzina, małżeństwo i macierzyństwo znajdują się pod szczególną opieką. 

Każda rodzina zmaga się z zupełnie innymi problemami, a każda sprawa sądowa  się od siebie różni. Jeżeli obie strony w rodzinie się ze sobą zgadzają i chcą za pośrednictwem sądu ustalić poszczególne kwestie - w takim wypadku adwokat nie będzie potrzebny. Jednak w sytuacji, gdy pojawiają się problemy, brak porozumienia, współpracy i zaczynają się kłótnie - wówczas taka osoba jak adwokat będzie niezbędna. Dzięki niemu można dojść do różnych wniosków i  zawalczyć o ustalenie odpowiednich zasad. 

Podstawowe pojęcia w prawie rodzinnym 

Małżeństwo - wszystkie zjawiska, relacje prawne, majątkowe i niemajątkowe, które zachodzą między małżonkami. 

Pokrewieństwo - określa relacje i zależności prawne między członkami rodziny. 

Kuratela - wszystkie zależności i przepisy, które są charakterystyczne dla opieki nad osobą, która nie jest bezpośrednim krewnym dla opiekuna. 

Alimenty - obowiązek dostarczenia środków finansowych, które są niezbędne do utrzymania innej osoby. Najczęściej dotyczy on dzieci, ale zdarzają się przypadki, gdzie starsze osoby potrzebują pomocy ze strony dzieci lub jeden z małżonków po rozwodzie. 

Władza rodzicielska - zbiór obowiązków i praw, które mają rodzice względem swoich dzieci. Po urodzeniu dziecka staje się ono automatycznie pod władzą rodzicielską rodziców. Można ją utracić na przykład kiedy doszło do zaniedbania czynności opiekuńczych i rodzicielskich. Taką decyzję orzeka sąd. 

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link