Alimenty Bydgoszcz

 

Czym są alimenty? Jest to nic innego jak regularne i obligatoryjne świadczenie na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby fizyczne. Obowiązek alimentacyjny może wynikać z: powinowactwa, małżeństwa i pokrewieństwa. Podstawą prawną, która reguluje zasady i zakres świadczeń jest ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Sprawy z zakresu prawa opiekuńczego mają bardzo wyjątkowy charakter. Nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach rodzinnych

Obowiązek alimentacyjny - ile wynosi? 

Wysokość alimentów ustalana jest indywidualnie dla każdego i uzależniona jest od sytuacji finansowej osoby, która ma je świadczyć. Możliwość spełnienia obowiązku alimentacyjnego ocenia się na podstawie wysokości dochodów i poziomu życia. Kwota alimentów nie jest ustalana na stałe. Starsze dzieci mają większe potrzeby, pojawiają się wydatki związane ze szkołą i edukacją.  O ich zmianę może wystąpić rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem lub po osiągnięciu pełnoletności - dziecko.

Jeśli chodzi o rodziców zarabiających powyżej średniej krajowej wysokość alimentów nie zależy od ich dochodów. Potrzeby dziecka nie ulegają zmianie wtedy, gdy któreś z rodziców będzie miało podwyższone zarobki. Uzasadnione potrzeby dziecka to potrzeby, które sąd weźmie pod uwagę - typowe koszty związane z wyżywieniem, mieszkaniem, nauką czy opieką medyczną. Odrzucone będą nieuzasadnione ponadstandardowe świadczenia, na przykład markowe, drogie ubrania, prywatna szkoła, korepetycje. Mogą one być przyznane tylko w przypadku, kiedy oboje ze stron zgodzą się na takie zasady.  

Sprawy alimentacyjne w Bydgoszczy 

Pozew o alimenty powinien zawierać niezbędne informacje dotyczące zarówno wnioskującego, czyli powoda, oraz pozwanego. Są to dane osobowe i adresowe, kwota o jaką powód wnioskuje, wraz z terminem płatności oraz uzasadnienie roszczenia. Dodatkowo powinno się dołączyć dodatkowe dokumenty - wszystkie dokumenty świadczące o kosztach utrzymania dziecka: rachunki, zaświadczenia lekarskie, zaświadczenie ze szkoły lub przedszkola, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie o wysokości zarobków. 

Nie zawsze jednak alimenty dotyczą wyłącznie dzieci. Mogą obejmować również jednego z małżonków po rozpadzie małżeństwa. Dzieje się tak, gdy jedno z nich lub oboje zostali uznani za winnych rozpadu małżeństwa - wówczas strona poszkodowana może wystąpić o przyznanie alimentów. Do tego jednak spełnione muszą zostać dwa warunki: stan niedostatku poszkodowanego oraz możliwości finansowe pozwanego. Obowiązek alimentacyjny po rozwodzie wygasa w przypadku, gdy osoba uprawniona do alimentów zawsze nowy związek małżeński, upłynie 5 lat od rozwodu bądź w wyniku zmiany okoliczności dotyczących sytuacji majątkowych obu stron. 

Istnieje także obowiązek alimentacyjny dzieci wobec rodziców. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy rodzice znajdują się w niedostatku - nie są w stanie samodzielnie zaspokoić podstawowych potrzeb, w szczególności kiedy nie mają niezbędnych środków i nie mogą ich uzyskać ze względu na swój stan zdrowia lub wiek. 

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link