Alimenty Toruń

Alimenty to obowiązkowe świadczenia, które regulowane są przez ustawę Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Przyznawane są poprzez czynności sądowe lub pozasądowe. Wypłacane są na rzecz osób fizycznych, przez inne osoby fizyczne, na przykład rodziców, małżonków czy dziadków. Do najczęstszych postępowań alimentacyjnych należą te, które odbywają się po rozstaniu małżonków. Wówczas dzieci zamieszkują zwykle z jednym z rodziców. Istnieje możliwość dojścia do ugody poprzez obie strony i zawarcie umowy z określonymi warunkami. Taka umowa sporządzana jest w formie aktu notarialnego. Zdarza się jednak, iż sprawa ta jest niemożliwa do rozwiązania bez udziału sądu. Dzieje się tak na przykład, gdy strony nie są w stanie dojść do porozumienia między sobą lub gdy jedna z nich uchyla się od obowiązku alimentacyjnego. W takim wypadku wszystkie kwestie związane z wysokością i terminem płatności ustala sąd. 

Sprawy alimentacyjne w Toruniu

Czynnikiem wpływającym na przyznanie alimentów dziecku jest jego niesamodzielność, czyli brak możliwości samodzielnego utrzymania się. Obowiązywanie obowiązku alimentacyjnego może trwać do ukończenia 18. roku życia przez małoletniego, jednak niekoniecznie - w przypadku, gdy kontynuuje on naukę, wówczas alimenty wypłacane powinny być do 25. roku życia. Wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne, którym alimenty przysługują bezterminowo.

Nie zawsze jednak alimenty dotyczą wyłącznie dzieci. Mogą obejmować również jednego z małżonków po rozpadzie małżeństwa. Dzieje się tak, gdy jedno z nich lub oboje zostali uznani za winnych rozpadu małżeństwa - wówczas strona poszkodowana może wystąpić o przyznanie alimentów. Do tego jednak spełnione muszą zostać dwa warunki: stan niedostatku poszkodowanego oraz możliwości finansowe pozwanego. Obowiązek alimentacyjny po rozwodzie wygasa w przypadku, gdy osoba uprawniona do alimentów zawsze nowy związek małżeński, upłynie 5 lat od rozwodu bądź w wyniku zmiany okoliczności dotyczących sytuacji majątkowych obu stron.

Kancelaria prawna Toruń - sprawy alimentacyjne 

Wszelkie sprawy związane z prawem rodzinnym i opiekuńczym mają specyficzny charakter. Wszystkim towarzyszą emocje, niektóre też dotyczą osoby małoletniej, za którą to rodzice lub opiekunowie prawni muszą podjąć odpowiednie kroki prawne. Występując o przyznanie alimentów konieczne jest dołączenie odpowiednich alimentów, a także sporządzenie pozwu. W takiej sytuacji niezbędne może okazać się skorzystanie z dobrego adwokata, który pomoże sporządzić wszystkie dokumenty oraz przejść ze spokojem przez całą sprawę.

Nasza kancelaria oferuje klientom z Torunia i okolic szeroki wachlarz usług, w tym pomoc z zakresu prawa rodzinnego. Tego typu sprawy są wyjątkowo delikatne, ze względu na swój charakter i związek z rodziną oraz dziećmi. Dlatego też do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i dokładamy wszelkich starań, aby cały przebieg procesu był sprawny i nie przysporzył nowych komplikacji. Zależy nam na szybkim i, przede wszystkim, pomyślnym dla klienta rozwiązaniu rozprawy.

 

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link