Pomoc frankowiczom Toruń

 

Frankowe umowy hipoteczne, zarówno denominowane, jak i indeksowane, największą świetnością cieszyły się w latach 2005 - 2009. Z założenia miały być najtańsze oraz gwarantować bezpieczeństwo kredytobiorcom. Po czasie okazało się, że rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej, a banki udzielające tychże kredytów nie informowały klientów o możliwości poniesienia ryzyka i możliwym wzroście kwoty kapitału do spłaty. Stało się tak, gdy Szwajcaria uwolniła kurs swojej waluty - CHF. Istnieje jednak możliwość odwołania się i zlikwidowania pojawiających się negatywnych konsekwencji, dzięki klauzulom abuzywnym, które w dużej części są zawarte w umowach kredytowych we frankach szwajcarskich. Tym sposobem klient zyskuje dwa wyjścia: całkowite unieważnienie umowy bądź odfrankowienie kredytu.

Kancelaria frankowa Toruń

Hipoteczne umowy frankowe można podzielić na dwa rodzaje: indeksowane i denominowane. Pierwszy z wymienionych polega na wypłaceniu kredytu w złotówkach, jednak wysokość zadłużenia, jak i wielkość rat uzależniona jest od kursu waluty obcej, w tym przypadku CHF, o czym mówi klauzula indeksacyjna. Wraz ze wzrostem kursu franka szwajcarskiego rosła więc wysokość zadłużenia, o czym bank nie informował klientów.

Kredyt denominowany do franka szwajcarskiego zawierał w zapisie umowy informację o wysokości zadłużenia określonej w walucie obcej, zaś kredyt wypłacany był w złotówkach, w wysokości przeliczonej po kursie CHF. Także i w tym wypadku wzrost tej waluty miał bezpośredni wpływ na wielkość kredytu pozostałego do spłaty. 

W zależności od tego, z którym rodzajem umowy mamy do czynienia, można ubiegać się o odfrankowienie, czyli zwrot nadpłaty od banku, bądź też o unieważnienie umowy w całości. W przypadku odfrankowienia, umowa kredytowa pozostaje ważna, jednak klauzule regulujące indeksację ulegają unieważnieniu. Kwota pozostała do spłaty zostaje przeliczona na złotówki, a w razie wystąpienia nadpłaty, kredytobiorca może domagać się jej zwrotu od banku. Musi zostać ustalony także nowy harmonogram spłat, który będzie obowiązywać obie strony umowy. W przypadku całkowitego unieważnienia umowy kredytowej, zostaje ona uznana za nigdy nie zawartą. Obie jej strony są zobowiązane do zwrotu wszystkich otrzymanych środków, zaś w przypadku nadpłaty po stronie kredytobiorcy, może on ubiegać się o zwrot różnicy pomiędzy spłaconym zobowiązaniem, a wysokością udzielonego kredytu. 

Pomoc frankowiczom z Torunia

Nasza kancelaria prawna pomaga frankowiczom z Torunia i okolic, prowadząc w ich imieniu rozprawy o unieważnienie bądź odfrankowienie umów kredytowych. Pierwszym krokiem do odzyskania poniesionych kosztów jest dokładna analiza podpisanej umowy, dzięki której będziemy w stanie określić dalsze kroki postępowania. Następnie dokonujemy niezbędnych obliczeń i sporządzamy wezwanie do zapłaty do banku, jeśli to nie zadziała, wówczas podejmujemy kolejne kroki, zmierzające do rozwiązania sprawy po myśli naszego klienta. Gwarantujemy najwyższą skuteczność w sprawach frankowych, ze względu na nasze doświadczenie i kwalifikacje w tym obszarze.

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link