Restrukturyzacja firm Toruń

 

Niestety kryzys dotyka coraz więcej firm bez względu na ich branże. W tym wypadku dużo osób decyduje się na restrukturyzację firmy. Jest to dobry krok, dzięki któremu można uniknąć upadłości swojej firmy. Najważniejsze jest, żeby przeanalizować swoją sytuację i podjąć odpowiednie kroki prawne. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem będzie znalezienie odpowiedniej kancelarii prawnej, która zajmie się wszystkimi formalnościami i pomoże przejść przez cały proces. 

Na czym polega restrukturyzacja firmy? 

Restrukturyzacja firmy polega na wdrożeniu szeregu działań, które mają na celu poprawę wydajności i efektywności funkcjonowania danego przedsiębiorstwa, aby uchronić je przed popadnięciem w niemożliwy do opanowania kryzys finansowy. Wtedy najważniejsze jest to, żeby w odpowiedni sposób zidentyfikować obszary w firmie, które wymagają poprawy. 

Restrukturyzacja dzieli się na kilka różnych rodzajów. Jest ona przeprowadzana przy udziale doradcy restrukturyzacyjnego i może się opierać o jeden z modeli działania przewidywanych przez ustawę: 

Postępowanie sanacyjne - najbardziej zaawansowany i skomplikowany tryb postępowania. Może uchronić przed egzekucją komorniczą i bez konsekwencji zerwać niekorzystne umowy, a układ może zostać zawarty dopiero po weryfikacji skuteczności podjętych działań. 

Postępowanie o zatwierdzeniu układu - jest najmniej sformalizowanym działaniem, polega na własnej inicjatywie dłużnika, który zbiera głosy od wierzycieli. Dopiero w przypadku kiedy układ zostanie przyjęty to wniosek może być skierowany do sądu. Dłużnik ma w tym przypadku kontrolę nad swoim majątkiem i wyborem doradcy restrukturyzacyjnego. Postępowanie egzekucyjne nie chroni dłużnika przed postępowaniami prowadzonymi wobec jego majątku. Wierzyciele nie są ograniczeni we wprowadzeniu wszczęcia postępowania wobec majątku. Ochrona zostaje przyznana dopiero w momencie wydania postanowienia sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu.

Postępowanie układowe - może być rozpoczęte tylko wtedy, gdy suma spornych zobowiązań przekracza 15 % wszystkich wierzytelności uprawniających do oddania głosu. Jest to zdecydowanie bardziej sformalizowane i czasochłonne postępowanie. Wymaga szczegółowego rozpatrzenia wszelkich uwag i sprzeciwów wierzycieli przez nadzorcę sądowego.

Przyspieszone postępowanie układowe - pozwala on na zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Warunki są takie same jak przy poprzednim postępowaniu. Różnicą jest jednak to, że zbieranie głosów ma miejsce na zgromadzeniu wierzycieli, które jest zwoływane przez sąd. Ponadto przedsiębiorca od początku jest objęty ochroną przed działaniami egzekucyjnymi ze strony wierzycieli.

Wybór adwokata Toruń

Nasi adwokaci z Torunia to doświadczeni, wykształceni ludzie, którzy jako priorytet traktują dobro swoich klientów. Towarzyszą im na każdym etapie procesu sądowego, są razem z nimi podczas postępowań egzekucyjnych, mediacji czy innych czynności. Pomagają przejść przez całe postępowanie z jak największym spokojem i jak najlepszym przygotowaniem.

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link