Demoralizacja Bydgoszcz

 

Procesy dotyczące nieletnich należą do bardzo skomplikowanych i złożonych. Wymagają odpowiedniego nakładu czasu i pracy, a także specjalistycznego podejścia, które zapewni młodocianemu i jego rodzinie poczucie bezpieczeństwa oraz pozwoli na pozytywne zakończenie postępowania.

Nasza kancelaria prawna z Bydgoszczy zajmuje się udzielaniem kompleksowej pomocy w zakresie wszystkich dziedzin prawa, w tym w sprawach dotyczących nieletnich. Chcemy, aby młody człowiek dopuszczający się czynu karalnego zrozumiał swój błąd, a zasądzone wobec niego działania były efektywne, jeśli chodzi o jego resocjalizację.

Demoralizacja - czym jest?

Demoralizacja dotyczy osób nieletnich, będących pomiędzy 13. a 17. rokiem życia. Jest to rodzaj powtarzalnych zachowań, które cechuje zepsucie i rozprężenie moralne, brak dyscypliny i karności. Wśród nich znajdują się na przykład: palenie papierosów, spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków, stosowanie agresji i przemocy, wandalizm, przedwczesne podejmowanie życia seksualnego, wulgarne słownictwo, wagarowanie oraz uciekanie z domu. Udział w sektach czy destrukcyjnych subkulturach także składa się na demoralizację. Jej przejawy mogą brać się z negatywnych wpływów ze środowiska lub być wynikiem nieodpowiedniego wychowania. Tego typu zachowania mogą w przyszłości wpłynąć na rozwój nieletniego w kontekście życia w społeczeństwie.

Demoralizacja a konsekwencje prawne

Sprawami nieletnich zajmuje się sąd rodzinny, który w zależności od popełnionych czynów może podejmować różne środki. Najbardziej łagodne jest upomnienie i przeproszenie pokrzywdzonej osoby, jednak może to być również naprawa wyrządzonej szkody, odpowiedzialny nadzór rodziców i/lub osoby godnej zaufania bądź organizacji młodzieżowej, nadzór kuratora, zakaz prowadzenia pojazdów, skierowanie do ośrodka kuratorskiego, umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, umieszczenie w placówce leczniczej oraz umieszczenie w zakładzie poprawczym. Jeśli młodocianego zatrzyma policja, wówczas funkcjonariusze mają prawo zastosować wobec niego kontrolę osobistą. W razie podejrzeń, może on również zostać skierowany na obecność alkoholu lub narkotyków.

Demoralizacja -  kancelaria prawna Bydgoszcz 

Nasza kancelaria prawna z Bydgoszczy specjalizuje się między innymi w prawie spadkowym, prawie budowlanym i nieruchomości, prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, prawie handlowym i gospodarczym, a także w prawie rodzinnym i opiekuńczym. Reprezentujemy klientów w sprawach nieletnich, przykładając uwagę do ich bezpieczeństwa, jednocześnie dbając o działanie umoralniające. Dzięki zdobywanej przez lata bogatej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie wygrać wszelkie postępowania. Nieustannie pozostajemy do dyspozycji naszych klientów. Do każdego podchodzimy indywidualnie i z najwyższą starannością. Na bieżąco informujemy o wszystkich zdarzeniach, zachodzących zmianach i przedstawiamy wszystkie możliwe wyjścia z każdej sytuacji. Z nami każdy ma gwarancję pozytywnego zakończenia sprawy, bez stresujących sytuacji i nadmiernych kosztów.

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link