2022-04-01

Rozwód - ile to trwa?

 

 

Małżeństwo to poważna decyzja, która niekiedy nie wychodzi nam najlepiej. Wbrew temu, co uważano dawniej, w dzisiejszych czasach normalnym jest rozpad pożycia małżeńskiego i decyzja o rozwodzie. To oczywiście jedna z najbardziej przykrych niespodzianek, jakie sprawił nam los, jednak niejednokrotnie pozwala to na odetchnięcie pełnią piersią z poczuciem ogromnej ulgi. Ostatnim zakrętem na zakończeniu wspólnej drogi jest rozwód. Ile trwa? Na co musimy się psychicznie przygotować? 

Rozwód z orzeczeniem o winie i bez orzeczenia o winie 

Przede wszystkim dywagację na temat długości trwania sprawy rozwodowej należy rozpocząć od rozróżnienia dwóch, zgoła odmiennych rodzajów spraw rozwodowych. Pierwszą z nich jest rozwód za porozumieniem stron. Drugą rozwód z orzeczeniem o winie. 

Rozwód za porozumieniem stron

Jeśli pragniemy jak najszybciej zakończyć trwające małżeństwo, wówczas rozwód za porozumieniem stron jest najlepszą możliwą opcją. Zazwyczaj już na pierwszej rozprawie sądowi udaje się wydać orzeczenie bez orzekania o winie, które to formalnie zatwierdza rozpad małżeństwa. Jednak, by mogło do tego dojść, małżonkowie muszą być zgodni co do wszelkich kwestii. Nie chcą ustalać, kto ponosi winę za rozpad wspólnego życia, wiedzą jak będzie wyglądać władza rodzicielska i godzą się na to. Jedna ze stron przyjęła wymaganą kwotę alimentów na dziecko i przychyla się do ustalonych warunków kontaktu z nim. To oczywiście najbardziej komfortowa sytuacja, która niestety w praktyce zdarza się coraz rzadziej. W takim przypadku rozwód to formalność, przez którą każde ze stron przechodzi bez szwanku. Ile trwa taki rozwód? Tak naprawdę zależy to w głównej mierze od konkretnego sądu i ilości spraw rozwodowych. Jeśli spraw jest dużo, termin rozprawy może być odległy. W ten sposób cała procedura się wydłuża. Natomiast jeśli sąd wyznacza rozprawę rozwodową w stosunkowo krótkim czasie, tak naprawdę małżeństwo bez orzekania o winie można zakończyć w bardzo szybkim czasie. 

Rozwód z orzeczeniem o winie 

Sprawa rozwodowa z orzeczeniem o winie może trwać nawet kilka lat. Wszystko zależy od jej złożoności. Należy wykazać kto i z jakiego powodu ponosi winę za rozpad pożycia małżeńskiego. Przede wszystkim należy powołać dowody, szczególnie przesłuchania świadków. Nic więc dziwnego, że toczące się postępowanie trwa przez długi okres czasu. 

Co więcej, najwięcej czasu zajmuje przesłuchanie świadków. Im więcej świadków wskażemy, tym więcej rozpraw sądowych będzie mieć miejsce. Nierzadko odstępy pomiędzy rozprawami wynoszą nawet kilka miesięcy. W ten sposób sprawy rozwodowe ciągać się mogą nawet latami. 

Przedstawienie wiele różnorodnych dowód również wydłuża czas całego postępowania. Sąd w celu weryfikacji ich wiarygodności będzie musiał zwrócić się do wielu instytucji, np. do banku czy operatów sieci komórkowych. 

Dzieci 

Na osobny temat zasługują małoletnie dzieci rozstających się małżonków. Nie jest niespodzianką, że to właśnie o sprawowanie władzy rodzicielskiej i alimenty toczą się pomiędzy małżonkami największe spory. Zakończenie małżeństwa to jedno, jednak każdy z rodziców chce mieć wciąż przy sobie swoje ukochane dziecko. Cały bieg postępowania rozwodowego wydłuża znacznie w czasie badanie psychologiczne i pedagogiczne. Sąd korzysta wówczas z wiedzy i obserwacji specjalistów, by móc podjąć jak najbardziej korzystną decyzję dla dobra dziecka. Na podstawie badań sąd ustala władze rodzicielską, kontakty z dzieckiem. Na wyniki takich badań czeka się zazwyczaj kilka miesięcy, a bywa również i tak, że nawet pół roku. 

Jak postępować by skrócić czas trwania postępowania sądowego?

Jeśli nie chcemy by nasz rozwód ciągnął się w nieskończoność, warto wybrać najtwardsze dowody i świadków, którzy wniosą najwięcej do sprawy rozwodowej. Dwie, trzy osoby to optymalna liczba osób wskazanych na świadków. Podobnie w przypadku dowodów. Jeśli chcemy udowodnić, że małżonek czy małżonka nas zdradzała, wystarczy załączyć jednoznacznie na to wskazujące zdjęcia czy jedną, najbardziej wskazującą ma zdradę rozmowę telefoniczną. Takie dowody będą wystarczające, a sąd nie będzie musiał weryfikować ogromnej liczby innych dokumentów. 

Co więcej, kwestie podziału majątku również wydłużają w czasie uzyskanie rozwodu. Jeśli majątek jest znaczny i wieloskładnikowy, warto zostawić jego podział na odrębną rozprawę po rozwodzie. To znacznie przyspieszy całą procedurę rozwodową. Już jako obcy sobie ludzie, kiedy emocje choć trochę opadną, w odrębnym postępowaniu sądowym można bez zbędnego pośpiechu rozwiązać kwestię majątkowe. 

Zażalenie i apelacja 

Jeśli jeden z małżonków nie jest zadowolony z decyzji sądu, przysługuje mu jeszcze w trakcie postępowania zażalenie. Taka sytuacja powoduje skierowanie sprawy do sądu wyższej instancji, lub do innych sędziów tego samego sądu. Najczęstszymi powodami takiej reakcji jednej ze stron jest niesatysfakcjonujące zabezpieczenie alimentów czy uregulowanie kontaktów z dziećmi na czas postępowania. Rozpatrzenie takiego zażalenia to uśredniając, dodatkowe trzy miesiące trwania sprawy rozwodowej. 

Każda sprawa rozwodowa jest indywidualna, a jej czas trwania zróżnicowany. 

 

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link