2022-06-01

Rozwód za porozumieniem stron - jak wygląda?

 

Rozwód za porozumieniem stron - wszystko co powinniśmy o nim wiedzieć

Niekiedy w małżeństwie nie układa się najlepiej. Wówczas małżonkowie podejmują decyzję, że chcą zakończyć wspólne życie i decydują się na rozwód. By móc szybko i bezkonfliktowo się rozejść, rozwód bez orzekania o winie jest najkorzystniejszym rozwiązaniem. Jak wygląda rozprawa w takich sprawach? Jakich formalności należy dopełnić? Czy sprawa rozwodowa bez orzekania o winie jest dla małżonków korzystna? Przyjrzyjmy się tematowi z bliska. 

Trwały rozkład pożycia małżeńskiego - konieczna przesłanka do uzyskania rozwodu

Po pierwsze, rozwód możemy uzyskać jedynie dzięki orzeczeniu sądu. Po drugie, by móc uzyskać takie orzeczenie, przede wszystkim musi wystąpić zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Co to oznacza w praktyce? Jest to sytuacja, gdzie nie występują już więzi łączące małżonków. Mowa tu o więziach fizycznych, a także emocjonalnych, czy też gospodarczych. Sformułowanie "trwały rozkład" z kolei oznacza, że nie ma już szans na powrót do dawnych relacji łączących małżeństwo. Jeśli taka przesłanka zostanie spełniona, wówczas możemy podejmować decyzję o chęci rozwodu.

Pozew rozwodowy - dokument wszczynający procedurę 

Pozew rozwodowy bez orzekania o winie to pismo wszczynające całą procedurę sądową. Sporządzając taki rodzaj dokumentu bezwzględnie należy pamięć o kilku kluczowych elementach. Przede wszystkim należy wskazać powoda oraz pozwanego - imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery pesel. Po drugie należy właściwie określić sąd, do którego kierujemy pozew. Szczególnie ważne jest odpowiednie sformułowanie wniosków pozwu. To właśnie w tym miejscu określa się, że jest to pozew bez orzekania o winie. 

Sprawa rozwodowa bez orzekania o winie - jak wygląda? 

Z reguły rozprawa dotycząca rozwodu za porozumieniem stron jest bezproblemowa i szybka. Tak naprawdę to sprawy dotyczące rozwodów z orzekaniem o winie jednego z małżonków są tzw. "publicznym praniem brudów", gdzie każda ze stron walczy o swoje prawa. Decydując się na rozwód bez orzekania o winie, należy w trakcie rozprawy na sali sądowej złożyć zgodny wniosek przez oboje małżonków. To najważniejszy i decydujący dokument. Przede wszystkim na jego podstawie sąd wydaje orzeczenie. Co taki wniosek oznacza w praktyce? Że żaden z małżonków nie jest winny rozpadu małżeństwa. To oczywiście oznacza, że nie ma tu miejsca np. na zdradę jego z małżonków, ponieważ to już ewidentna wina jednej ze stron. 

Nagła zmiana decyzji - charakter odwracalny złożonej deklaracji

Rozwód to bardzo emocjonujący etap w życiu. Zamyka się pewien okres naszego życia, który wiąże się z wieloma wspomnieniami. Zdarza się, że początkowa decyzja na rozwód za porozumieniem stron, bez orzekania o winie, zmienia swój charakter. Nagle jeden z małżonków postanawia zmienić zdanie, szczególnie w sytuacji, gdy przekalkuluje korzyści majątkowe, bądź chęć zdobycia alimentów. Warto zaznaczyć, że złożony wniosek ma charakter odwracalny, a małżonek ma prawo do jego modyfikacji. Jaki należy wyciągnąć w związku z tym wniosek? Że idąc do sądu na rozprawę sądową bez orzekania o winie, należy być przygotowanym na każdą ewentualność. 

Małoletnie dzieci i majątek, a rozwód bez orzekania o winie

Jak wygląda kwestia małoletnich dzieci podczas rozwodu za porozumieniem stron? Bez względu na to, czy rozwód jest z orzekaniem o winie czy bez, sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej. Sąd kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka. Nierzadko w tym celu korzysta z opinii psychologów. Opieka nad dzieckiem powierzana jest rodzicowi, który zapewni lepszą gwarancję wykonania rodzicielskich obowiązków. Ponadto zdarza się decyzja sądu o opiece naprzemiennej, pozwalającą na przebywanie o każdego z rodziców przez pewien okres czasu. 

A co ze wspólnie wypracowanym majątkiem? Sprawa o podział majątku wspólnego małżonków, zazwyczaj ma charakter następczy. Odbywa się na osobnych rozprawach. Sąd może orzec o podziale na rozprawie o rozwód za porozumieniem stron tylko wtedy, gdy nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Oznacza to, że strony musiałbym przedstawić porozumienie do założeń podziału majątku. 

Jak długo trwa rozwód za porozumieniem stron? 

W przypadku zgody małżonków, małżeństwo udaje zakończyć się już na pierwszej bądź drugiej rozprawie. Nie ma jednak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie ile trwa cała procedura. Zależne jest to chodźby od ilości spraw rozwodowych w danym sądzie, co jest kwestią losową i indywidualną. Z całą pewnością, jeśli w małżeństwie są małoletnie dzieci, wydłuża to cały przebieg. Sąd bardzo często korzysta z pomocy specjalistów, by mieć pewność, że nie wyrządza dziecku krzywdy. 

Rozwód bez orzekania o winie - czy warto?

Rozwód za porozumieniem stron z całą pewnością ogranicza stres i pozwala łagodnie przejść przez etap kończący małżeństwo. Ma jednak swoje minusy. Małżonkowie mogą ubiegać się o alimenty w związku z opieką nad dzieckiem tylko w przypadku tzw. niedostatku. Zupełnie inaczej sprawa wygląda podczas rozwodu z orzekaniem o winie. Jeśli jednak chcemy szybko zamknąć nasze nieudane małżeństwo, to oczywiście taka forma prawna będzie idealnie dopasowana do naszych potrzeb. 

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link