2022-09-02

Rozwód - o co pytać adwokata?

 

Zawarcie związku małżeńskiego to jeden z najszczęśliwszych dni w życiu każdego dorosłego człowieka. Ale po tak radosnym wydarzeniu przychodzi zwykła codzienność wspólnego życia, co nie wszystkim się podoba. Według oficjalnych statystyk około jedna trzecia małżeństw rozpada się w pierwszych latach małżeństwa. Rozwód można uzyskać szybko i spokojnie tylko w jednym przypadku, gdy oboje małżonkowie polubownie rozwiążą wszystkie kwestie prawne. Jeśli zapadnie decyzja o rozwodzie, o co pytać adwokata? Podczas konsultacji można zadawać wszystkie pytania, na które nie znamy odpowiedzi, adwokat odpowie na każde i rozwieje wszelkie wątpliwości.

Zakres czynności oferowany przez adwokata rozwodowego

Rozwód to dość skomplikowana procedura, która wymaga indywidualnego podejścia i rozpoznania sytuacji.Tylko doświadczony prawnik może rozwiązywać spory i konflikty małżeńskie. Sukces w procesie rozwodowym jest bardzo ważny, ponieważ często w grę wchodzą nie tylko pieniądze i majątek, ale także przyszłość dzieci.

Dobry adwokat rozwodowy opracowuje logiczny i skuteczny plan działania w celu rozwiązania problemu klienta. Warto zwracać uwagę na udzielane odpowiedzi, profesjonalista odpowiada na pytania kompetentnie, a także zachowuje się uważnie w stosunku do wymagań klienta. Ostatnie pytanie powinno dotyczyć ceny, ale w większości sytuacji niemożliwe jest podanie dokładnej kwoty z góry, ponieważ koszt waha się w zależności od złożoności sprawy.

Zakres prac wykonywanych przez adwokata obejmuje przygotowywanie pism, w szczególności pozwu o rozwód, pozew o podział majątku, pozew o zapłatę alimentów, pozew o stwierdzenie nieważności rozwodu, wniosek o uregulowanie opieki nad dzieckiem. A także inne dokumenty  procesowe, niezbędne do prawidłowej reprezentacji klienta. 

Rozwód o co pytać adwokata?

Adwokat oferuje porady prawne i udziela odpowiedzi na pytania odnośnie:

  • Rozwód bez orzekania o winie.

  • Rozwód z winy jednego małżonka.

  • Rozwód z winy obydwojga małżonków.

Jednym z ważnych pytań dotyczących rozwodu, nawet zanim zaczniesz wnosić pozew rozwodowy, jest zdecydowanie pytanie, czy decyzja o rozwodzie powinna być z decyzją o winie, czy bez. Wielu klientów zastanawia się, czy rozwód bez winy lub z winy jednego lub obojga małżonków będzie miał jakiekolwiek konsekwencje w przyszłości, a jeśli tak, to jakie.

  • Otóż, rozwód bez orzeczenia o winie, polega na tym, że sąd rozpatrując dana sprawę, nie wskazuje winy żadnego z małżonków. To pozwala na szybkie uzyskanie orzeczenia rozwiązującego małżeństwo, jednak do tego wymagana jest obopólna zgoda stron.

  • Rozwód z orzeczeniem o winie jest możliwy wtedy, gdy jeden z małżonków dowodzący winę drugiego, potrafi udowodnić w sądzie, że ten jest wyłącznie odpowiedzialny za rozpad małżeństwa. Udowodni takie czynniki jak np.: alkoholizm, zdrada, przemoc fizyczna i/lub psychiczna.

  • Rozwód z winy obojga małżonków, jest orzekany wtedy, gdy małżonkowie potwierdzają zgodnie wzajemne doprowadzenie do całkowitego rozpadu małżeństw. Ważne nie ma winy mniejszej lub większej.

Najczęściej zadawane pytania podczas rozmowy z adwokatem odnośnie rozwodu

Jak długo będzie trwała sprawa rozwodowa?

Tutaj, adwokat nie udzieli jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ jest to zależne chociażby od szans na podtrzymanie więzi rodzinnych (małżeństwa). Istotny jest również rozmiar konfliktu toczącego się między małżonkami także w sprawach o sprawowanie opieki nad wspólnymi dziećmi i o wysokości alimentów. Jeżeli jeden z małżonków jest w trudnej sytuacji materialnej warto zapytać adwokata o możliwość dochodzenia alimentów od małżonka, co w niektórych sytuacjach jest możliwe. Na długość sprawy rozwodowej wpływa także ilość złożonych wniosków dowodowych. Pierwsza sprawa rozwodowa jest najczęściej wyznaczana w czasie trzech miesięcy od złożenia pozwu w stosowanym sądzie. W przypadku złożenia wniosku o zabezpieczenie, czas ten może być krótszy np. miesiąc od złożenia pozwu. 

Czy podczas sprawy rozwodowej można dokonać zmiany sposobu orzekania o winie?

Adwokat zapewne odpowie, że jest to możliwe aż do czasu zamknięcia sprawy.

Gdzie należy złożyć pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy należy złożyć w Sądzie Okręgowym i dotyczy to ostatniego miejsca zamieszkania małżonków, ale w sytuacji, gdy jeden z nich jeszcze tam przebywa. Jeżeli nie, sądem właściwym będzie sąd w miejscu zamieszkania pozwanego lub ewentualnie powoda.

Jakie dokumenty przygotować do sprawy rozwodowej?

Niezbędne będą na pewno: akt małżeństwa (odpis), akty urodzenia dzieci, oraz dowody konieczne do potwierdzenia swoich racji.

Czy sąd może nie wyrazić zgody na rozwód?

Jest kilka przesłanek przemawiających za niewydaniem orzeczenia o rozwodzie a mianowicie:

  • W sytuacji, gdy orzeczenie rozwodu spowodowałoby naruszenie dobra niepełnoletnich dzieci.

  • W przypadku, gdy rozwód jest niezgodny z zasadami współżycie społecznego.

  • Jeżeli rozwodu domaga się strona wyłącznie winna rozpadu małżeństwa.

  • W sytuacji, gdy nie potwierdzono trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, nie doszło do wygaśnięcia pożycia fizycznego, ustania więzi emocjonalnej albo też gospodarczej.

Czym kieruje się sąd powierzając władzę rodzicielską matce lub ojcu?

Rodzic mający silniejszą więź emocjonalną z dzieckiem oraz wykazujący lepsze predyspozycje do jego wychowania ma większe szanse na sprawowanie władzy rodzicielskiej. Adwokat przygotowuje odpowiednie opinie, które są następnie wykorzystywane w postępowaniu rozwodowym.

Czy w czasie sprawy rozwodowej można przeprowadzić podział majątku? 

Tylko w sytuacji, gdy nie wpłynie to na przedłużenie całego postępowania.

Korzystając z pomocy adwokata podczas sprawy rozwodowej można uniknąć kontaktu ze skonfliktowanym małżonkiem. Wystarczy pełnomocnictwo, na podstawie którego adwokat rozwodowy będzie reprezentować interesy na każdym etapie postępowania. Prawnik stara się zawsze rozwiązać sprawę polubownie i negocjuje z pozwanym warunki rozwodu, dzięki czemu sprawa sądowa przebiega sprawnie.  

 

 

 

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link