2022-11-03

Jakie dokumenty są niezbędne do sprawy spadkowej?

 

Przeprowadzenie sprawy spadkowej nie jest obowiązkowe, ale trzeba się tym zająć w najbliższym czasie. Łatwiej jest wtedy rozwiązać ewentualne wątpliwości i prawidłowo określić krąg spadkobierców. Są dwa sposoby do załatwienia sprawy spadkowej a mianowicie: na drodze sądowej poprzez otrzymanie stwierdzenia nabycia spadku lub u notariusza poprzez uzyskanie akt poświadczenia dziedziczenia. W drugim przypadku sprawa przebiega dużo szybciej, ale nie może istnieć spór między spadkobiercami.

Jakie dokumenty są niezbędne do sprawy spadkowej w sądzie?

Sprawy spadkowe trzeba rozpocząć od złożenia wniosku stwierdzającego nabycie spadku. Jeżeli sprawę będzie rozstrzygał sąd należy złożyć tam stosowny wniosek, jeżeli jest kilku uczestników postępowania ilość wniosków musi być adekwatna. Jeżeli spadkodawca zostawił testament należy go również przedłożyć lub poinformować sąd, gdzie się znajduje i wystąpić o otwarcie testamentu. Jakie dokumenty są niezbędne do sprawy spadkowej w sądzie? Do wniosku należy dołączyć: odpisy skrócone aktów: zgonu spadkodawcy, akt urodzenia spadkobiercy lub akt małżeństwa spadkobiercy (zmiana nazwiska), dowód zapłacenia opłaty: sądowej i za wpis w Rejestrze Spadkowym. Jeżeli testament został sporządzony u notariusza należy przedstawić wszystkie dane np. numer aktu notarialnego.

Czy potrzebna jest pomoc prawna przy sprawie spadkowej?

Jeżeli istnieją wątpliwości co do dziedziczenia warto skorzystać z porady prawnej, podczas której prawnik postara się udowodnić prawa danej osoby do spadku. Ponadto służy pomocą przy załatwianiu stwierdzenia nabycia spadku w sądzie lub aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza. Jakie zadania wykonuje prawnik w sprawie spadkowej? Pomaga w ustaleniu wszystkich spadkobierców, ponadto na wniosek klienta składa apelacje i skargi dotyczące nabycia spadku.

Prawnicy z dużym doświadczeniem w sprawach o dziedziczenie pomagają klientom podczas obliczania wysokości zachowku czy też w przypadku wydziedziczenia lub uznania spadkobiercy jako niegodnego dziedziczenia. Doświadczenie prawnicze wskazuje, że najlepszym rozwiązaniem w sprawach spadkowych jest doprowadzenie do ugody wszystkich uczestników postępowania. Jeżeli jest to niemożliwe, prawnik reprezentuje interesy klienta w postępowaniu sądowym. Czy spadkobierca musi uczestniczyć w rozprawie sądowej? Nie musi, jeżeli wystawi pełnomocnictwo prawnikowi, dotyczy to także wszelkich negocjacji.  

Jak otworzyć spadek?

Można otworzyć sprawę spadkową u notariusza, składając wniosek. Dziedziczenie otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Datą otwarcia spadku nie będzie dzień złożenia przez spadkobiercę wniosku, ale data widniejąca w akcie zgonu. Zdarzają się przypadki, gdy takiej daty nie można dokładnie ustalić: dana osoba zniknęła, ale nic o nim nie wiadomo. Wtedy taka data śmierci jest ustalana w sądzie. W takich przypadkach datą otwarcia spadku jest dzień uprawomocnienia się postanowienia sądu o uznaniu za zmarłego.

Jakie dokumenty są niezbędne do sprawy spadkowej u notariusza?

Notariusz może wystawić akt poświadczenia dziedziczenia. Ważne! Ten dokument ma taką sama moc jak wyrok sądowy. Zasadą obowiązującą u notariusza jest uczestnictwo wszystkich spadkobierców, ponieważ muszą oni złożyć podpisy pod sporządzonym aktem notarialnym. Jeżeli między spadkobiercami nie ma zgody notariusz odmówi sporządzenia aktu i rozstrzygnięcie pozostanie w gestii sądu.

Dokumenty niezbędne do sprawy spadkowej u notariusza:

  • Odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy.

  • Odpis skrócony aktu małżeństwa spadkobiercy (w przypadku dziedziczenia przez małżonka).

  • Odpisy aktów urodzenia dzieci. Jeżeli dzieci wstąpili w związek małżeński to oczywiście również odpisy skrócone aktów małżeństwa.

  • Testament własnoręczny lub testament notarialny.

Jak przebiega procedura notarialna ustanowienia spadku?

Pierwszą czynnością jaką wykonuje notariusz jest protokół poświadczenia dziedziczenia, następną akt poświadczenia dziedziczenia. W akcie notarialnym poza danymi osobowymi spadkobierców znajduje się zapis o wysokości ich udziałów oraz czy spadek zostaje przyjęty na podstawie testamentu czy na podstawie ustawy. Aby akt notarialny nabrał mocy zostaje wprowadzony do elektronicznego rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia.

Kto może liczyć na spadek?

Wszystko zależy od tego, czy zmarła osoba zostawiła testament. Jednak nie każdy zostawia testament. Jeżeli nie ma testamentu spadek dzielony jest zgodnie z prawem, to znaczy według pierwszeństwa według stopnia pokrewieństwa. W Polsce istnieją dwa główne sposoby wejścia do spadku: z mocy prawa lub testamentu. Jeżeli zmarły krewny nie zostawił testamentu lub został on uznany za nieważny, wówczas dziedziczenie z mocy prawa wchodzi w życie. Przed dokonaniem dziedziczenia z mocy prawa należy zapoznać się z obowiązującym prawodawstwem w tej kwestii.

Jak ustanowić spadek z mocy prawa?

W celu sformalizowania dziedziczenia z mocy prawa należy skontaktować się z notariuszem w celu uzyskania zaświadczenia. Spadkobiercy powinni postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami w celu prawidłowego wykonania spadku zgodnie z prawem po śmierci osoby bliskiej.

  • Ustal datę i miejsce otwarcia spadku. Z datą otwarcia spadku wszystko jest zwykle jasne: pokrywa się z datą śmierci osoby bliskiej lub datą orzeczenia sądu o zgonie.

  • Miejscem otwarcia spadku jest ostatni adres zamieszkania zmarłego.

  • Ale jeśli nie miał zezwolenia na pobyt, to adres odziedziczonego majątku może stanowić miejsce otwarcia spadku.

Jeśli pozostawiono testament:

Człowiek ma prawo przekazać swoją własność każdemu. W testamencie można uwzględnić przyjaciół, kolegów, a nawet organizacje. Najważniejsze jest wyraźne wskazanie w dokumencie, kto i co powinien otrzymać. Notariusz nie wystawi aktu poświadczenia dziedziczenia, jeżeli nabycie spadku dotyczy specjalnej formy testamentu (szczególny-ustny), w takim przypadku trzeba zwrócić się do sądu. 

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link