2022-12-02

Jak przeprowadzić rozwód krok po kroku?

 

Jak przeprowadzić rozwód krok po kroku? Jeśli rodzina się rozpada i nic nie może uchronić przed rozwiązaniem małżeństwa, pojawia się pytanie, jak przeprowadzić rozwód. Jest to nieprzyjemny proces, z którym ludzie niestety spotykają się w swoim życiu, dlatego pojawia się wiele wątpliwości. W rzeczywistości procedura rozwodowa jest ściśle uregulowana i ujednolicona. Decyzja o rozwodzie rzadko zapada w ciągu kilku dni. Zwykle ludzie czekają, aż dzieci dorosną i będzie można żyć na własny rachunek. W takim przypadku oboje małżonkowie nie decydują się na separację, ale szukają sposobów na szybkie złożenie pozwu bez długich prawnych wzlotów i upadków.

Jak przeprowadzić rozwód krok po kroku?

Ogłoszenie przez sędziego rozwodu między małżonkami zakończy istnienie zawartego oficjalnie związku małżeńskiego. Podjęcie takiej decyzji powinno być dobrze przemyślane, ponieważ łączy się z różnego rodzaju konsekwencji np. nie można cofnąć orzeczenia o rozwodzie wydanym przez sąd.

W celu zasięgnięcia porady na temat przebiegu procesu rozwodowego należy udać się do kancelarii prawnej Klimkowski, gdzie radca prawny przedstawi prawa i obowiązki każdego uczestnika postępowania rozwodowego. Znając sposób przeprowadzenia rozwodu będzie można łatwiej przebrnąć przez skomplikowane akty prawne i przyspieszyć uzyskanie oczekiwanego orzeczenia sądowego. Sędzia po zakończeniu postępowania ogłosi oficjalne rozstanie się dotychczasowych partnerów (małżonków).   

Co jest niezbędne do orzeczenia przez sąd rozwodu?

Jeden z małżonków (powód) musi wnieść do sądu pozew potwierdzający chęć rozstania się ze współmałżonkiem (pozwany). Rozwód orzekany jest w toku postępowania cywilnego a dokument złożony w sądzie (pozew) musi spełniać wszystkie warunki pisma procesowego które ujęte są Kodeksie Postępowania Cywilnego (art. 126). Co to dokładnie oznacza? Konieczne jest oznaczenie konkretnego sądu, który przeprowadzi proces rozwodowy, dane powoda i pozwanego, oznaczenie rodzaju pisma, przedstawienie dowodów wskazujących okoliczności (dotyczy głównie rozwodu z orzeczeniem o winie), podpis powoda (ewentualnie pełnomocnika).

Co jeszcze powinno znaleźć się w pozwie? Żądanie a także opis okoliczność, które go potwierdzają. Każdy pozew rozwodowy musi zawierać informacje mówiące o podjęciu próby porozumienia pozasądowego, a jeżeli nie było takich działań trzeba wykazać, dlaczego nie ratowano związku. Sporządzenie dokumentów procesowych wymaga znajomości przepisów prawa rodzinnego, dlatego lepiej powierzyć te czynności radcy prawnemu z kancelarii prawnej Klimkowski. Pozew spełni wszystkie wymogi formalne natomiast udzielone pełnomocnictwo uchroni powoda przed kontaktowaniem się z drugą stroną.   

Co zrobi sąd po otrzymaniu pozwu rozwodowego?

Jeżeli pozew złożono prawidłowo, sąd nakaże zapłacenie stosownej opłaty. Jeżeli stwierdzone zostaną błędy konieczne będzie ich skorygowanie. Kolejny krok to czekanie na wyznaczenie daty rozprawy rozwodowej, czas oczekiwania uzależniony jest od rejonu położenia sądu (nie krócej niż dwa tygodnie po otrzymanie odpisu pozwu przez pozwanego).

Pierwsza sprawa rozwodowa

To najbardziej oczekiwany moment w procesie rozwodowym. Często zdarza się, że sąd już na pierwszej rozprawie wydaje wyrok rozwodowy. Dzieje się tak w sytuacji, gdy obydwoje małżonkowie są zgodni co do rozwiązania związku bez orzekania o winie. Bardziej złożone są sprawy rozwodowe, jeśli w małżeństwie są niepełnoletnie dzieci. Uzyskanie szczegółowych informacji w tym zakresie usprawni spokojne przejście przez cały proces, dlatego tak ważne jest korzystanie z pomocy prawnej radcy prawnego. Czas uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód wynosi 21 dni. Jeżeli jeden ze współmałżonków nie zgadza się z treścią wyroku, ma 7 dni na złożenie wniosku o przedstawienie przez sąd uzasadnienia. Kolejny krok to złożenie apelacji, przez osobę która nie zgadza z wydaną przez sąd decyzją (14 dni od chwili uzyskania uzasadnienia). Takie zażalenie rozpatruje Sąd Apelacyjny który może uchylić wyrok, jeżeli tego nie uczyni orzeczenie o rozwodzie staje się prawomocne.

Rozwód z orzekaniem czy bez orzekania o winie

Każdy radca prawny powie, że rozwód bez orzekania o winie przebiegnie sprawnie a koszty jego przeprowadzenia będą dużo niższe. Jeżeli podczas rozprawy rozwodowej pojawią się trudności w komunikacji między małżonkami, sędzia może nakłaniać strony na skorzystanie z pomocy mediatora sądowego. Łatwiej będzie ustalić, że naprawienie związku małżeńskiego jest już niemożliwe. A wpływa na to odmienność charakterów, nie prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego, inne cele życiowe.

Jeżeli jedna ze stron dąży do uzyskania rozwodu z orzekaniem o winie proces rozwodowy się skomplikuje. Jego przeprowadzenie bez wsparcia prawnego będzie trudne i bardzo stresujące. Radca prawny potrafi uzasadnić każdą decyzję, starannie przeanalizować zgromadzone dowody i zeznania świadków. Pomoc prawna jest również dużą pomocą podczas ustalania wysokości alimentów, opieki nad dziećmi itd.

Sprawny i bezkonfliktowy przebieg sprawy rozwodowej jest możliwy, jeżeli towarzyszy temu prawnik biegły w sprawach rodzinnych. Rozwiewa on pojawiające się wątpliwości, wyjaśnia jak należy zachować się w danej sytuacji i na co zwrócić uwagę na danym etapie sprawy sądowej. Wsparcie merytoryczne jest ważne w tak trudnym czasie. Posiadając wiedzę jak przeprowadzić rozwód krok po kroku, uda się zaoszczędzić różnych niespodzianek.

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link