2023-01-04

Co jest potrzebne aby złożyć pozew o rozwód?

 

Co jest potrzebne aby złożyć pozew o rozwód? Klienci kancelarii prawnej chętnie korzystają z konsultacji, aby uzyskać odpowiedź na tak ważne pytanie jak: co jest potrzebne, aby złożyć pozew o rozwód. Adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym w Klimkowski-Kancelaria, wyjaśnia jakie dokumenty należy przygotować, jak powinien zostać sporządzony pozew o rozwód oraz, w którym sądzie go złożyć.

Co jest potrzebne, aby złożyć pozew o rozwód?

Merytoryczne sporządzenie pozwu o rozwód wymaga znajomości prawa rodzinnego, dlatego pierwsze kroki należy skierować do kancelarii prawnej, gdzie adwokat po zapoznaniu ze sprawą przygotuje dokument. Może on zostać wysłany pocztą listem poleconym, można go złożyć osobiście w okienku podawczym sądu okręgowego (3 egzemplarze), który doręcza pozew małżonkowi. Sąd okręgowy ustala się według ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, w przypadku, gdy chociaż jedno z nich stale tam przebywa. Osoba przyjmująca dokument naniesie na nim adnotację potwierdzającą przyjęcie. Jednak jeszcze przed udaniem się do sądu a po konsultacji z adwokatem rozwodowym w Klimkowski-Kancelaria, należy zgromadzić niezbędne dokumenty.  

Dokumenty niezbędne do złożenia pozwu o rozwód to:

  • Odpis aktu małżeństwa który potwierdza jego zawarcie.

  • Odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci (akty wydawane są w USC).

  • Dowody potwierdzające całkowity rozpad małżeństwa (szczególnie w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie).

  • Dokumenty potwierdzające majątek stron, zaświadczenie o zarobkach, kopię dokumentu PIT-11 (dla celów alimentacyjnych).

  • Dokumenty medyczne które potwierdzą określone potrzeby dzieci a także inne koszty ich utrzymania (np. prywatna szkoła językowa lub muzyczna).

  • Zaświadczenie od lekarza, wychowawcy w szkole, psychologa, jeżeli pozwany rodzic nieodpowiednio sprawował opiekę nad dzieckiem.

  • Dowód uiszczenia opłaty od pozwu na rachunek właściwego sądu okręgowego (przelewem lub w kasie sądu).

Czy warto skorzystać z pomocy adwokata rozwodowego?

Strona składająca pozew o rozwód nie ma obowiązku wynajmowania adwokata, ale większość osób korzysta z jego pomocy, ponieważ wsparcie prawne jest bardzo przydatne na każdym etapie sprawy. Brak wiedzy odnośnie tego co jest potrzebne, aby złożyć pozew o rozwód, jak przebiega sprawa w sądzie jest stresujące. Aby tego uniknąć warto skorzystać z pomocy adwokata z kancelarii prawnej który nie tylko udzieli porady i sporządzi pozew oraz inne pisma procesowe, ale będzie reprezentował klienta na sali sądowej. Sędzia nakazuje małżonkom uczestniczenie w mediacjach, w których może również uczestniczyć prawnik. W kancelarii prawnej Klimkowski można skorzystać z pomocy psychologicznej, ponieważ współpracuje ona z pedagogami, psychologami oraz logopedami. Pozwala to uzyskać opinie, które są często niezbędne w trakcie sprawy rozwodowej, np.: opinia o predyspozycjach do samodzielnego wychowywania dzieci.

Pozew o rozwód – jak napisać, aby nie został odrzucony przez sąd?

Aby złożyć pozew o rozwód, trzeba go napisać zgodnie z wymogami sądu, to znaczy w tym dokumencie musi znaleźć się oznaczenie sądu, w którym zostanie przedłożony oraz dane pozwanego i powoda tzn. imię, nazwisko, adres, pesel. Konieczne jest opisanie przyczyn, które doprowadziły do rozpadu małżeństwa, wskazać żądania odnośnie sprawowania opieki nad dziećmi, wysokości alimentów, kontaktów z dziećmi itd.

Dokumenty składane przez stronę przeciwną w sprawie o rozwód

Pozwany po otrzymaniu pozwu o rozwód może skierować do sądu odpowiedź, ponieważ orzeczenie rozwodu wiąże się z koniecznością ustalenia stanowiska każdej ze stron. Taką odpowiedź na pozew powód może otrzymać jeszcze przed rozpoczęciem lub w czasie pierwszej rozprawy. Dokument ten zawiera stanowisko drugiej strony odnośnie orzekania o winie, sprawowania opieki rodzicielskiej i alimentów. Odpowiedź na pozew potwierdza, czy małżonek będzie reprezentowany przez prawnika oraz dowody uzasadniające winę drugiej strony.

Pozew o rozwód bez orzekania o winie a pozew o rozwód z orzekaniem winy

Jeżeli zostanie złożony pozew z orzekaniem o winie, trzeba będzie dostarczyć do sądu dokumenty potwierdzające takie twierdzenie. Dlatego do  pozwu trzeba dołączyć więcej załączników, takich jak: wydruki e-maili, bilingi rozmów telefonicznych, raporty z pracy detektywa, zdjęcia, nagrania, notatki itd. Zeznania świadków to jeden z najcenniejszych dowodów na sprawie rozwodowej. Aby uzyskać orzeczenie rozwodu z winy jednego z małżonków trzeba przedstawić w sądzie stu procentowe dowody, które to potwierdzą. Tylko adwokat na co dzień zajmujący się sprawami rozwodowymi posiada wiedzę na temat rodzaju dowód i opracuje skuteczną strategię. Postępowanie sądowe z orzekaniem o winie jest bardziej wyczerpujące emocjonalnie, ale strona uznana za niewinną rozkładu pożycia ma możliwość uzyskania dodatkowego zabezpieczenia finansowego. 

Jeżeli powód wnosi o rozwód bez orzekania o winie, konieczny będzie tylko odpis aktu małżeństwa i dowód wpłaty sądowej. Jeżeli w małżeństwie są małoletnie dzieci również ich akty urodzenia. Ważne! Adwokat rozwodowy pomoże skompletować wymagane dokumenty do złożenia pozwu bez ryzyka jego odrzucenia przez sąd. 

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link