Rozwód

Rozwód z pomocą adwokata w Łodzi

Kancelaria prowadząca sprawy na trenie Łodzi i całej Polski, specjalizuje się w sprawach szeroko rozumianego prawa rodzinnego i opiekuńczego.

W ramach pomocy prawnej w zakresie postępowania rozwodowego oferujemy:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie pozwu o rozwód, odpowiedzi na pozew i innych pism procesowych, niezbędnych do przyjętego i oczekiwanego przez naszego klienta celu,
 • reprezentowanie Klientów w sądzie oraz uczestniczenie w mediacjach i innych czynnościach pozasądowych,
 • pomoc psychologiczną - współpracujący z kancelarią psychologowie, pedagodzy, logopedzi, psychiatrzy oraz inni specjaliści dbają o to, by podczas spotkań z nimi klienci czuli, że są słuchani i rozumiani.

Na życzenie klientów w/w specjaliści przygotowują stosowne opinie wykorzystywane w postępowaniu o rozwód np. celem wykazania predyspozycji opiekuńczo wychowawczych, możliwości samodzielnego sprawowania opieki nad dziećmi, wyłącznej winy drugiego małżonka.

 

prawnicy rozwód ŁódźAdwokat rozwód Łódź

Rozwód to proces prawny, którego skutkiem jest rozwiązanie małżeństwa. Wśród sposobów rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód wyróżnić można rozwód bez orzekania o winie oraz z winy (jednego małżonka albo obu stron). W sprawach rozwodowych często wymagana jest pomoc dobrego adwokata celem wypracowania szybkiego rozwiązania związku małżeńskiego.

 

Rozwód Łódź – dwa warunki

Wydając wyrok rozwodowy sąd kieruje się nie żądaniami stron, a realizacją określonych przesłanek, które można podzielić na:

 1. pozytywne, w ramach których wyróżniamy zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego,
 2. negatywne, których wystąpienie w danym stanie faktycznym uniemożliwia rozwiązanie związku małżeńskiego przez rozwód.

Rozwiązanie związku małżeńskiego przez rozwód dopuszczalne jest tylko wtedy kiedy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, a nadto nie zachodzi żadna z negatywnych przesłanek. Adwokat rozwodowy w Łodzi (specjalizujący się w sprawach rodzinnych) winien na etapie przedsądowym (najczęściej porady prawnej) określić jakie są szanse na rozwiązanie związku małżeńskiego przez rozwód na pierwszej rozprawie sądowej.

 

Zupełny rozpad pożycia

W prawidłowo funkcjonującym związku, małżonków łączą określone więzi, które charakteryzują małżeństwo. Chodzi o więzi: uczuciową (emocjonalną), fizyczną, gospodarczą. Zupełny rozpad pożycia jest wtedy, gdy wszystkie wspomniane więzi ustają. Nie chodzi tu jednak o zanikanie więzi wynikające z przyczyn naturalnych (np. osłabnięcie więzi fizycznej, pożycia małżeńskiego może nastąpić w związku z wiekiem małżonków czy kwestiami zdrowotnymi). Chodzi o sytuację, gdy jest to wynikiem świadomej decyzji małżonka (małżonków). W niektórych przypadkach zupełność rozpadu wchodzi w grę mimo istnienia więzi gospodarczej – z konieczności małżonkowie mieszkają razem, gdyż nie stać ich na wynajęcie osobnych mieszkań. W praktyce sądowej przyjmuje się, że najsilniejszą więzią jest więź fizyczna i to ona determinuje

 

Trwały rozkład pożycia

Rozpad ma charakter trwały kiedy jest ostateczny, nieodwracalny. Z trwałym rozkładem pożycia mamy do czynienia w sytuacji kiedy małżonkowie nie widzą możliwości powrotu do małżeństwa a biorąc pod uwagę doświadczenie oraz praktykę – że nie jest możliwe powrócenie małżonków do wspólnego pożycia.

 

Do negatywnych przesłanek, których wystąpienie uniemożliwia rozwiązanie związku małżeńskiego przez rozwód zaliczyć należy:

- sprzeczność orzeczenia rozwodu z dobrem wspólnych małoletnich dzieci,

- sprzeczność orzeczenia rozwodu z zasadami współżycia społecznego,

- żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozkładowi pożycia małżeńskiego chyba, że małżonek niewinny wyraża zgodę na rozwód.

 

Skuteczny adwokat rozwodowy

WAŻNE! Sąd orzekając o rozwodzie nie tylko rozwiązuje małżeństwo ale również obligatoryjnie rozstrzyga o: miejscu zamieszkania dzieci pochodzących z małżeństwa stron, władzy rodzicielskiej, alimentach.

 

Adwokat w Łodzi do spraw rozwodowych

W postępowaniu rozwodowym można dodatkowo uregulować: sposób realizowania kontaktów rodzica, u którego dzieci nie mają miejsca zamieszkania, korzystania ze wspólnego mieszkania czy podział majątku wspólnego, rozwodzących się małżonków, przy czym to ostatnie dopuszczalne jest tylko wtedy gdy małżonkowie w 100% doszli do porozumienia co do składu, wartości i sposobu podziału.

Wsparcie dobrego adwokata rozwodowegoŁodzi jest szczególnie cenne podczas rozwodu z orzekaniem o winie jednej ze stron z uwagi na skomplikowane postępowanie dowodowe, a także sporu co do miejsca zamieszkania dzieci, władzy rodzicielskiej czy wysokości świadczenia alimentacyjnego. Nadto adwokat rozwodowy może reprezentować interesy klienta nawet pod jego nieobecność niemalże na każdym etapie postępowania przez co klient nie musi osobiście uczestniczyć w postępowaniu rozwodowym.

 

Najczęściej zadawane pytania

 1. W jaki sposób mogę się umówić na spotkanie z adwokatem?
  Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 600 365 228, wysłania wiadomości na adres: klimkowski@onet.pl lub osobistego w naszym biurze.

 2. Czy powierzając sprawę Państwa kancelarii mogę liczyć, że poprowadzicie także sprawę o podział majątku?
  Oczywiście, możemy kompleksowo zająć się wszystkimi sprawami, również w sprawach majątkowych.

 3. Jak mam się przygotować na pierwsze spotkanie z prawnikiem?
  Należy zabrać ze sobą wszystkie dokumenty mające znaczenie w sprawie oraz inne posiadane dowody.

 4. Jak długo będzie trwała moja rozprawa sądowa?
  Wszystko zależy od stopnia skomplikowania sprawy, przedmiotu, świadków i kilku innych czynników, więc jest to bardzo indywidualna kwestia.

 5. Jak duże koszty poniosę w związku z prowadzeniem sprawy sądowej?
  Na koszt usługi adwokata składa się kilka czynników i jest to sprawa bardzo indywidualna. Wszystko omawiamy na pierwszym spotkaniu w biurze po poznaniu zarysu sprawy.

 6. Czy adwokata obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej?
  Tak, adwokata obowiązuje tajemnica zawodowa. Obowiązek ten wynika z Art. 6 ustawy Prawo o adwokaturze oraz z Kodeksu Etyki Adwokackiej.

 7. Czy kancelaria prowadzi sprawy poza Łodzią?
  Tak, działamy również na terenie Trójmiasta.

 8. Czy prowadzicie sprawy alimentacyjne?
  Tak, zajmujemy się prawem rodzinnym, w tym także sprawami alimentacyjnymi.

 9. Czy kancelaria jest ubezpieczona?
  Tak, ten obowiązek kontroluje Okręgowa Rada Adwokacka.

 10. Czy adwokat ma prawo nie zgodzić się na prowadzenie danej sprawy?
  Tak, adwokat ma taką możliwość w wyjątkowych sytuacjach.

Adwokat rozwód Łódź

⭐⭐⭐⭐⭐

Ocena 5/5 Głosów 126
 
Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link