Ustalenie nieistnienia małżeństwa

adwokat rozwód łódź

Pomoc kancelarii prawnej w sprawie o ustalenie nieistnienia małżeństwa

Nasza kancelaria prawna podejmuje się prowadzenia spraw z dziedziny prawa rodzinnego i opiekuńczego. Prawnicy udzielający porad prawnych szczegółowo wyjaśniają przesłanki do wystąpienia do sądu z pozwem o ustalenie nieistnienia małżeństwa. Jeżeli po przeanalizowaniu sytuacji konkretnego klienta, prawnik stwierdzi zasadność takiego działania, podejmie w imieniu klienta wszystkie niezbędne kroki do pozytywnego zakończenia sprawy. Doświadczenie zdobyte przez naszych prawników na salach sądowych jest gwarancją świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Kto może wystąpić do sądu z pozwem o ustalenie nieistnienia małżeństwa?

Z pozwem o ustalenie nieistnienia małżeństwa może wystąpić nie tylko jeden z małżonków, ale również kierownik Urzędu Stanu Cywilnego oraz prokurator. Prawnik prowadząc sprawę ma świadomość, że odpis pozwu musi zostać dostarczony do prokuratora, a także powinien być on powiadamiany o terminach rozpraw w sądzie. Wielu naszych klientów nurtuje pytanie czy od pozwu o ustalenie nieistnienia małżeństwa może przysługiwać apelacja. Odpowiedź jest twierdząca, może być ona złożona do Sądu Okręgowego, który wydał orzeczenie i jest na to 14 dni od chwili jego otrzymania łącznie z uzasadnieniem. Kolejną niejasnością, jaka wiąże się z ustaleniem nieistnienia małżeństwa jest możliwość skargi kasacyjnej, taka ewentualność istnieje, ale musi być wniesiona do Sądu Najwyższego. Sprawą istotną w tym przypadku, jest niedopuszczenie skargi kasacyjnej w przypadku zawarcia małżeństw przez jedną ze stron po uprawomocnieniu się wyroku.

Jakie przesłanki przemawiają za wystąpieniem o ustalenie nieistnienia małżeństwa?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy jasno wskazuje zasady ważnego wstąpienia w związek małżeński:

  • Tylko kobieta i mężczyzna może zawrzeć związek małżeński (odmienność płci).

  • Zgodne złożenie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

  • W czasie składania oświadczeń obydwoje przyszli małżonkowie byli obecni (wyjątkiem jest zastępstwo pełnomocnika).

  • Złożenie zgodnych oświadczeń przed kierownikiem USC lub konsulem.

Ze względu na złożoność sprawy o ustalenie nieistnienia małżeństwa, warto skorzystać z pomocy naszych prawników, który bazując na swojej wiedzy prawniczej będą mogli dokonać drobiazgowej analizy wszystkich okoliczności. Poinformują klienta, że bez względu na powód rezultatem niezachowania jakiegokolwiek z warunków zawarcia ważnego małżeństwa zarówno cywilnego jak i konkordatowego, jest ustalenie, że małżeństwo nie zostało zawarte. Ważne! Takie ustalenie może jedynie nastąpić poprzez wyrok sądowy.

Konsekwencje ustalenia nieistnienia małżeństwa

Jeżeli prawnik z naszej kancelarii prawnej stwierdzi zaistnienie przesłanek do orzeczenia przez sąd nieistnienia małżeństwa, będzie reprezentował klienta podczas sprawy sądowej. Dołoży wszelkich starań, aby uzyskał on oczekiwane pozytywne rozpatrzenie sprawy. Osoby pragnące wystąpić z pozwem, zostaną przez naszego prawnika poinformowane, że w przypadku ustalenia nieistnienia małżeństwa obydwie strony będą uznane jakby nigdy nie wstąpiły w związek małżeński. Łączy się to na przykład z tym, że nie posiadają majątku wspólnego. Osobom zainteresowanym czasami trudno jest obiektywnie spojrzeć na sprawę, dlatego tak ważne jest korzystanie ze wsparcia prawnego. W przypadku wątpliwości i pytań prosimy skontaktować się z naszą kancelarią prawną. Nasi klienci cenią nas za wiedzę prawniczą a także zaangażowanie w każdą sprawę, przedstawiamy najkorzystniejsze rozwiązania a także budujemy efektywne strategie procesowe.

 

Prawnicy rozwód Gdańsk

⭐⭐⭐⭐⭐

Ocena 5/5 Głosów 99
 
Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link