Unieważnienie małżeństwa

prawnik rozwodowy

Unieważnienie małżeństwa kościelnego i cywilnego przy pomocy prawnika

Nasza kancelaria prawna wspiera swoich klientów w procesach o unieważnienie małżeństwa. Posiadamy wiedzę prawniczą i doświadczenie w prowadzeniu takich spraw na sali rozpraw. Nasi prawnicy udzielają porad prawnych oraz towarzyszą klientom w procesie, co pozwala uniknąć błędów, które mogłyby wyniknąć z pewnych przesłanek a także z braku znajomości założeń dowodowych. Stale poszerzając wiedzę nasi prawnicy mogą wykonywać czynności procesowe także przed Trybunałem kościelnym. Podejmując się obrony klienta zgodnie z prawodawstwem kościelnym prawnik musi posiadać wysokie kwalifikacje i znać wszystkie czynności związane z procesem kościelnym. Występując z wnioskiem w takiej sprawie należy mieć świadomość zasadności i ważności przedstawianych dowodów. Samodzielne występowanie zarówno w sądzie jak i przed Trybunałem kościelnym jest trudne, dlatego tak ważna jest asysta procesowa wykonywana przez prawnika.   

Unieważnienia małżeństwa kościelnego – prawnik staje się obrońcą

W sprawie o unieważnienie małżeństwa prawnik z naszej kancelarii staje się obrońcą i służy całą swoją wiedzą, aby klient uzyskał zadowalające go orzeczenie. Prawnik gwarantuje zachowanie tajemnicy i nie ma obawy ujawnienia dowodów, z którymi zapoznał się w czasie prowadzenia danej sprawy. W przypadku sądu kościelnego, do czasu wydania orzeczenia o unieważnieniu małżeństwa żadna ze stron nie może zawrzeć nowego związku małżeńskiego. Prawo kanoniczne zakłada, że przedstawienie dowód potwierdzających zasadność unieważnienia małżeństwa spoczywa na stronie, która z takim wnioskiem występuje.

Konieczne jest przedstawienie analizy problemów, jakie dotyczą małżeństwa, w tym momencie wiele osób stara się ujawniać argumenty, które nie zawsze są zgodne z prawdą dążąc za wszelką cenę do uzyskania orzeczenia o winie drugiej strony. Prawnik występujący w obronie klienta potrafi obiektywnie ocenić wykazywane przez klienta dowody, które mogą okazać się nie istotne. Rzetelnie wykonana faza dowodzenia, zawiera analizę wszystkich faktów, co ułatwia sędziemu osiągnięcie pewności moralnej. Rezultatem pracy prawnika jest wykazanie wiarygodności danego dowodu, który uznawany jest przez sąd kościelny, jako dokładnie przeanalizowany. Aby przekonać sędziego, co do zasadności przedstawionego stanowiska nasz prawnik musi wykazać się znajomością prawa kanonicznego i stosowania go w obronie klienta. Przygotowuje pisma procesowe oraz skargę powodową.

Unieważnienie małżeństwa cywilnego z udziałem prawnika

Wystąpienie do sądu o unieważnienie małżeństwa cywilnego skutkuje wyrokiem stwierdzenia jego nieistnienia. Przesłankami, które przemawiają o zasadności ubiegania się o unieważnienie małżeństwa są:

  • Zawarcie związku małżeńskiego, gdy mężczyzna nie ukończył 18 roku życia

  • Zawarcie związku małżeńskiego, gdy kobieta nie ukończyła 16 roku życia

  • Zawarcie związku małżeńskiego bez otrzymania zezwolenia sądu, gdy kobieta ukończyła 16 lat, ale nie ukończyła 18 roku życia.

Unieważnienia małżeństwa z powodu nieposiadania odpowiedniego wieku nie będzie możliwe w przypadku, gdy małżonek przed złożeniem pozwu osiągnął stosowany wiek. Przypadkiem nie dającym możliwości uzyskania unieważnia przez mężczyznę jest sytuacja, gdy kobieta zaszła w ciążę. O unieważnienie małżeństwa może wystąpić każdy z małżonków w przypadku ubezwłasnowolnienia całkowitego. Powodem otrzymania wyroku unieważnienia jest istnienie pokrewieństwa między małżonkami ( w linii prostej i w linii bocznej). Wstąpienie w związek małżeński przez osobę będącą w tym czasie w stanie wyłączającym świadome podejmowanie decyzji. Sąd wydając wyrok o unieważnieniu małżeństwa, wyjaśnia, który z małżonków wszedł w związek małżeński w złej wierze. To nie wszystkie przykłady przesłanek do ubiegania się o unieważnienie małżeństwa cywilnego. Prawnik sporządza pozew, przeanalizuje dowody i będzie bronił interesów klienta w sądzie. Jeżeli potrzebne są szczegółowe informacje, zapraszamy do kontaktu z nasza kancelarią prawniczą.

 

Adwokat sprawy rodzinne Łódź

⭐⭐⭐⭐⭐

Ocena 5/5 Głosów 201
 
Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link