Separacja

adwokat rozwód trójmiasto

Dlaczego warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej w przypadku separacji?

Podstawą orzeczenia przez sąd separacji jest całkowity rozkład pożycia między małżonkami, jednak inaczej niż w przypadku rozwodu separacja jest możliwa także w przypadku, gdy rozkład pożycia nie jest trwały. W polskim prawie separacja funkcjonuje od roku 1999 i wiedza wśród ludzi na ten temat jest jeszcze niewielka. Nasza kancelaria udziela porad prawnych w zakresie instytucji separacji na każdym etapie sprawy. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu takich spraw i udzielamy wsparcia podczas rozprawy sądowej. Wiele osób zgłaszających się do naszej kancelarii prawnej z myślą o rozwodzie nie jest do końca pewnych słuszności swojej decyzji i potrzebuje informacji na temat separacji, jej konsekwencji a także korzyści, jakie może przynieść.

Separacja - korzystanie z usług kancelarii prawnej

Korzystając z usług naszej kancelarii prawnej można uzyskać szczegółowe informacje na temat zasadności skorzystania z instytucji separacji. Podczas konsultacji z prawnikiem przedstawione zostaną przesłanki potwierdzające korzyści z uzyskania takiego orzeczenia sądowego. Jednym z najważniejszych powodów wystąpienia do sądu o separację są zaciągnięte zobowiązania. Posiadając orzeczenie sądowe nie trzeba płacić nie swoich długów, ponieważ między małżonkami dochodzi do rozdzielności majątkowej. Każda ze stron zachowuje majątek, który nabyła już po wydaniu przez sąd orzeczenia o separacji i może dysponować nim według własnego uznania. W sytuacji zaciągnięcia przez jednego z małżonków np. kredytu po wydaniu orzeczenia będzie on miał obowiązek samodzielnego spłacania. Ponadto separacja nie rozwiązuje małżeństwa i można uratować związek, jeżeli taka będzie wspólna decyzja małżonków.

Uzyskanie orzeczenia o separacji wymaga złożenia wniosku do sądu i uregulowanie stosownej opłaty. Aby postępowanie przebiegało sprawnie ważna jest zgoda obydwojga małżonków, jednak nie jest to warunek konieczny. Nasz prawnik reprezentujący klienta podczas rozprawy sądowej zadba, aby orzeczenie zawierało rozstrzygnięcie problemu opieki nad małoletnimi dziećmi a także rozporządzania wspólną nieruchomością. Czy separacja może nie zostać orzeczona? Decyzję odmowną sąd może wydać wtedy, gdy separacja mogłaby wpłynąć na pogorszenie sytuacji niepełnoletnich dzieci albo byłaby niezgodna z zasadami życia społecznego.         

Jak może pomóc prawnik w sprawie o separację?

W naszej kancelarii prawnej pracują prawnicy specjalizujący się w prawie rodzinnym i opiekuńczym i służą wszechstronną pomocą zarówno przed wniesieniem do sądu o separację jak również w toku całego postępowania. Prawnicy udzielą następującej pomocy prawnej:

  • Porada prawna w czasie, której prawnik wyjaśnił wszystkie zagadnienia związane z instytucją separacji. Rozwieje wszelkie pojawiające się niejasności i uzasadni ważność uzyskania orzeczenia sądowego.

  • Prawnik sporządzi wniosek do sądu o separację, wnosząc w nim o orzeczenie prawa do opieki nad wspólnymi dziećmi, korzystania ze wspólnego domu lub mieszkania a także dokonania podziału wspólnego majątku.

  • Nasi prawnicy posiadają duże doświadczenie w prowadzeniu mediacji między stronami.Takie rozmowy pozwalają osiągnąć porozumienie korzystne dla obydwu stron.  

Konsekwencje separacji – co trzeba wiedzieć?

Orzeczenie o separacji między małżonkami uniemożliwia wstąpienie w kolejny związek małżeński, ponadto małżonek nie może powrócić do poprzedniego nazwiska. Ale ma wiele pozytywów, ponieważ w przypadku, gdy dosyć niedawno doszło do rozkładu pożycia mogą istnieć szanse na dalsze trwanie małżeństwa. Prawnik informuje, że uzyskanie orzeczenia sądowego o separacji nie zamyka drogi o wystąpienie w przyszłości o rozwód i otrzymanie orzeczenia rozwiązującego małżeństwo. Ważna informacją, którą przekaże prawnik podczas ustalania strategii prowadzenia sprawy o separację jest możliwość ustalenia przez sąd, która ze stron ponosi winę rozkładu pożycia. Na zgodne żądanie stron sąd może orzec o zniesieniu separacji, ustalając zagadnienia opieki nad dziećmi, ale może utrzymać w mocy rozdzielność majątkową.

Adwokaci rozwód Gdańsk

⭐⭐⭐⭐⭐

Ocena 5/5 Głosów 126
 
Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link