Nieruchomości i prawo budowlane

Nieruchomości i prawo budowlane

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi z dziedziny prawa budowlanego oraz wszelkich kwestii związanych z nieruchomościami.

Prawidłowe przeprowadzenie procesu inwestycyjno-budowlanego wymaga nie tylko znajomości ustawy prawo budowlane, ale także zastosowania przepisów kodeksu cywilnego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy prawo ochrony środowiska i innych, które mogą mieć istotny wpływ na w/w proces. Rozpoczęcie inwestycji przed dopełnieniem niezbędnych formalności może wiązać się z kosztami znacznie przekraczającymi poniesione nakłady finansowe.  Znajomość przepisów oraz technicznej strony branży pozwala nam uczestniczyć w różnego rodzaju sporach oraz reprezentować w sposób należyty interesy Klientów W związku z tym ważne jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy. 

W obszarze opieki nad nieruchomościami pragniemy w szczególny sposób zapewnić pełną obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych i deweloperów. Nasze działania dotykają różnych płaszczyzn codziennego nadzorowania ich funkcjonowania, m.in.:

  • uczestnictwa w spotkaniach i konsultacjach organów,
  • stałego doradztwa,
  • monitorowania wszelkich umów zawieranych przez klienta,
  • przeprowadzania mediacji lub realizowania opieki w postaci zastępstwa procesowego (w sytuacjach spornych),
  • sporządzania niezbędnych opinii, dokumentów oraz aktów prawnych,
  • prowadzenia negocjacji w imieniu klienta,
  • stałej opieki nad płynnością finansową (sprawna egzekucja długów, sprawy o eksmisję, wezwania do zapłaty, etc.).

Zakres spraw:

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link