Władza rodzicielska (ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie)

prawnik rodzinny Łódź

 

Władza rodzicielska jest to pełen zestaw uprawnień, jakie przysługują rodzicom względem ich dzieci. To prawa i obowiązki rodziców, to reprezentowanie go przed organami państwowymi i przed innymi instytucjami, to należyta piecza, strzeżenie jego interesów, zagwarantowanie mu jak najlepszego wychowania. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, ma ona jednakowy zasięg i rolę. Trwa ona do ukończenia przez dziecko pełnoletności. Są jednak sytuacje, gdy władza rodzicielska może ustać z różnego rodzaju przyczyn. 

Kiedy władza rodzicielska ustaje wobec nieletniego?

Są sytuacje, w których władza rodzicielska względem dziecka może z różnych powodów ustać. Kiedy więc ma to miejsce? Dotyczy to sytuacji, gdy następuje śmierć rodzica, gdy nastąpi utrata przez niego zdolności do czynności prawnych lub gdy dojdzie do zaprzeczenia ojcostwa bądź macierzyństwa. Ustanie władzy rodzicielskiej występuje również w momencie pozbawienia jej przez sąd, gdy pojawi się unieważnienie uznania dziecka, gdy miejsce będzie mieć rozwiązanie przysposobienia lub samo przysposobienie w stosunku do rodziców biologicznych. 

Ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej

W przypadku władzy rodzicielskiej nastąpić może jej ograniczenie, zawieszenie, jak również i pozbawienie. W jakich to ma miejsce sytuacjach? Ograniczeniem władzy rodzicielskiej nazywamy odebranie jednemu z rodziców możliwości decydowania o wychowaniu dziecka i zarządzaniu jego majątkiem. Jeśli władza zostanie ograniczona, rodzic ma kontakt z dzieckiem, może się z nim widywać na określonych zasadach, ale jak sama nazwa mówi, posiada on w kwestii wychowania i opieki ograniczone pole działania. Zawieszenie władzy rodzicielskiej, jak sama nazwa mówi, to tymczasowe zawieszenie opieki nad dzieckiem związanej z konkretnymi przesłankami. Prawa i obowiązki względem dziecka nie przestają istnieć, ale nie mogą przy przez dany okres czasu być wykonywane. Pozbawienie władzy rodzicielskiej to z kolei całkowite odebranie możliwości decydowania o wychowaniu dziecka, wpływaniu na jego decyzje, sprawowaniu nad nim opieki. Jeśli władza zostanie rodzicowi odebrana, ten nie ma prawa wykonywać wobec dziecka jakichkolwiek czynności. 

Pomoc naszej kancelarii

Jeśli pojawia się u Państwa problem dotyczący władzy rodzicielskiej, jesteśmy w pełni do dyspozycji. Pomagamy osobom chcącym ograniczyć, zawiesić lub pozbawić drugiego rodzica władzy rodzicielskiej, ale stajemy również i po drugiej stronie, pomagając udowodnić rodzicom, że postawiona decyzja nie była słuszną i prawidłową. Jeśli w grę wchodzi dobro dziecka - działamy najlepiej, jak tylko to możliwe. 

Adwokat sprawy rodzinne Łódź

⭐⭐⭐⭐⭐

Ocena 5/5 Głosów 342
Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link