Sprawy wynikające z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny

prawo rodzinne trójmiasto

 

Rodzina to fundamentalna jednostka, w której jej dobro, stanowi element najważniejszy. Każdy z rodziców ma obowiązek zapewnienia dzieciom odpowiedniej opieki i stosownego wychowania, zawsze mając na względzie potrzeby rodziny. W wyniku różnego rodzaju zdarzeń i sytuacji, te potrzeby mogą zostać ograniczone, w związku z problemami finansowymi, jakie się pojawiły. Co w takiej sytuacji zrobić? Jesteśmy tutaj dla Państwa my - kancelaria o ugruntowanej pozycji na rynku, z wieloletnim doświadczeniem, wiedzą i kadrą najlepszych prawników.

Czym są zwykłe potrzeby rodziny?

Z pewnością słusznym jest zdefiniowanie pojęcia zwykłe potrzeby rodziny. Tak naprawdę, są to wszelkie potrzeby niezbędne, wręcz egzystencjalne, które związane są ze zwykłymi sprawami dnia codziennego. Przede wszystkim dotyczą one zapewnienia rodzinie wyżywienia, ubrania, mieszkania, a także ochrony zdrowia czy też wychowania dzieci. Jeśli jeden z małżonków zaciągnie długi, które wpływają na zaspokojenie zwykłych potrzeb rodziny, drugi może ubiegać się o zniesienie odpowiedzialności za długi drugiej strony. Wiadomo bowiem, że wraz z chwilą zawarcia małżeństwa, obydwoje małżonków posiada majątek wspólny. Jeśli jeden z małżonków zaciągnie dług, drugi jest za niego także odpowiedzialny. Co jednak w sytuacji, gdy takie działanie nie może zaspokoić zwykłych potrzeb rodziny? Sąd może zdecydować o zniesieniu odpowiedzialności za długi drugą stronę, aby tylko te potrzeby rodziny mogły być zaspokojone, bo to stanowi priorytet.

W jakich sytuacjach może dojść do zniesienia odpowiedzialności za długi małżonka?

Małżonkowie sami nie mogą wyłączyć czy ograniczyć zaciągniętych już zobowiązań wobec jednej strony. Zarówno jeden, jak również i drugi małżonek staje się dłużnikiem i ma obowiązek spłaty zadłużenia wobec wierzyciela. Odpowiedzialność taka może jednak być zniesiona przez sąd. W jakich przypadkach? Dotyczy to zaistnienia ważnych powodów, o których mowa w art. 30&2 zd.1. Taka sytuacja dotyczy między innymi lekkomyślności współmałżonka, jego rozrzutności, nieudolności czy złośliwości wobec drugiej strony lub całej rodziny. Sąd każdy przypadek traktuje indywidualnie i w każdej sytuacji decyzja może być zupełnie inna.

Jako kancelaria działająca na rynku, jesteśmy w pełni dla wszystkich tych klientów, którzy odpowiadając za długi małżonka, nie są w stanie zapewnić rodzinie zwykłych potrzeb. Reprezentując klientów, robimy wszystko, co w naszej mocy, by ci zostali zwolnieni z obowiązku spłaty długów za drugą stronę. 

Adwokat do spraw rodzinnych Trójmiasto
⭐⭐⭐⭐⭐
Ocena 5/5 Głosów 209
 
Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link