Ubezwłasnowolnienie

ubezwłasnowolnienie łódź

 

Ubezwłasnowolnienie jest to częściowe lub całkowite pozbawienie osoby zdolności do czynności prawnych. W przypadku ubezwłasnowolnienia częściowego ustanowiona zostaje kuratela i część decyzji podejmowana jest za zgodą przedstawiciela ustawowego. W przypadku ubezwłasnowolnienia całkowitego ustanawiana jest opieka, a sama taka osoba fizyczna nie może sama decydować o jakichkolwiek rzeczach. 

Temat ubezwłasnowolnienia jest niezwykle trudny i bardzo skomplikowany. Jeśli pojawiają się faktyczne przesłanki, co do częściowego lub całkowitego ubezwłasnowolnienia, o tyle jest to dobre rozwiązanie mające na celu ochronę zdrowia i życia, a także interesów osoby ubezwłasnowolnionej, ale i ludzi z jej otoczenia. Gorzej jest w sytuacji, gdy ktoś zostanie ubezwłasnowolniony w wyniku działań nieodpowiednich osób. Jako kancelaria prawna świadcząca szeroki wachlarz usług w tej właśnie sprawie, również i kwestią tego problemu możemy zająć się w pełni. Państwo określają nam problem, my go analizujemy i szukamy odpowiedniego, jak najlepszego rozwiązania. Pomagamy zarówno osobom chcącym ubezwłasnowolnić daną osobę, jak również i tym, którzy zostali ubezwłasnowolnieni bez konkretnych przesłanek.

Kiedy następuje ubezwłasnowolnienie częściowe? 

Najczęściej przesłankami do częściowego ubezwłasnowolnienia danej osoby jest choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy, zaburzenia psychiczne, alkoholizm czy też narkomania. Dla takich osób konieczna jest pomoc lekarzy i specjalistów, którzy są w stanie z danym pacjentem pracować, znacząco poprawiając jego sytuację i zdolność racjonalnego myślenia. 

Kiedy następuje całkowite ubezwłasnowolnienie?

Ubezwłasnowolnienie całkowite następuje w wyniku poważnej choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego w stopniu ciężkim lub innych zaburzeń psychicznych, ale także i alkoholizmu oraz narkomanii, gdzie dana osoba nie jest w stanie kierować samodzielnie swoim postępowaniem i potrzebuje ona opieki. W przypadku dziecka konieczna jest pełna opieka rodzicielska, gdy ubezwłasnowolniony zostaje rodzic, taka opieka względem dziecka nie może być sprawowana. 

Wniosek o ubezwłasnowolnienie

Wniosek taki może zostać złożony tylko przez najbliższe osoby. Są nimi małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, a w szczególnych przypadkach prokurator. Do wniosku dołączona musi być dokumentacja potwierdzająca stan zdrowia danej osoby oraz wyjaśnienie, z jakiej przyczyny o takie ubezwłasnowolnienie się ubiega. Będąc Państwa reprezentantem, oferujemy profesjonalne doradztwo, sporządzanie wszelkiej dokumentacji i reprezentowanie Państwa na drodze postępowania sądowego. 

Adwokat ubezwłasnowolnienie

⭐⭐⭐⭐⭐

Ocena 5/5 Głosów 126
Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link