Podział majątku - nierówne udziały w majątku wspólnym

prawnik rozwód łódź

Majątek stanowi wspólność dla małżonków z chwilą zawarcia przez nich małżeństwa. Wszystko to, co zostanie kupione od momentu małżeństwa, należy zarówno do jednej, jak również i do drugiej strony. Nie ma możliwości, by w trakcie trwania małżeństwa można byłoby określić wysokość udziału dla jednego z małżonków. 

Co tworzy majątek wspólny?

Do majątku wspólnego należą wspólne wynagrodzenia za pracę i wszelkie dochody pochodzące z innej działalności zarobkowej. To także dochody z majątku wspólnego oraz  z majątku osobistego. To wszelkie środki zgromadzone na rachunkach bankowych i w pracowniczym funduszu emerytalnym. A co z majątkiem odrębnym? Ten dotyczy tego wszystkiego, co dana strona posiadała jeszcze przed wstąpieniem w związek małżeński, w ramach dziedziczenia, zapisu lub darowizny. To także i uzyskane dochody z tytułu odszkodowania, z zadośćuczynienia za doznaną krzywdę czy też wszelkie inne przedmioty z tytułu nagrody, prawa własności przemysłowej czy prawa twórcy. Majątek osobisty nie podlega podziałowi i nie wchodzi w skład majątku wspólnego. 

Podział majątku i ustanie wspólności majątkowej

Jeśli jest wspólność majątkowa, żadna ze stron małżeństwa nie może domagać się podziału majątku. Nie może ona także sama nim rozporządzać. Do podziału majątku może dojść tylko i wyłącznie w chwili ustania wspólności majątkowej. Podział majątku może mieć charakter umowny lub sądowy. W pierwszym przypadku sporządzona zostanie umowa, na podstawie której przydzielone zostają każdej ze stron odpowiednie dobra. Sądowa opiera się na postępowaniu w cywilnym sądzie rejonowym. Należy wówczas złożyć wniosek o podział majątku, a także dokument potwierdzający ustanie wspólności majątkowej. Niezbędne jest także określenie składu i wartości majątku. A co w sytuacji, gdy jedna i druga strona domaga się czegoś innego i czuje się nieusatysfakcjonowana? W takich przypadkach powołuje się biegłego.


Nasza kancelaria Klimkowski świadczy szeroki zakres usług adwokackich, w tym między innymi specjalizujących się w podziale majątku. Oferuje kompleksowe usługi dla swoich klientów, starając się dołożyć wszelkich starań, aby pomóc im uzyskać jak najbardziej satysfakcjonujący podział. Sporządza dokumentację, doradza, a także i reprezentuje klientów przed organami sprawiedliwości. Kancelarie prawne Gdańsk cennik są w pełni dostosowane do możliwości finansowych klientów. Miejsce to jest w pełni dla osób, które potrzebują prawniczej pomocy.

Adwokat rozwodowy Łódź
⭐⭐⭐⭐⭐
Ocena 5/5 Głosów 126
 
Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link