Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe jest dziedziną prawa, która reguluje wszystkie kwestie związane z prawnymi skutkami śmierci człowieka. Dziedzina ta przewiduje określone zasady przekazywania majątku i zobowiązań, a jej istotną częścią jest instytucja dziedziczenia, którą szczegółowo reguluje Kodeks cywilny Jeżeli posiadamy majątek np. w postaci mieszkania, domu, samochodów, kosztowności, działającego przedsiębiorstwa lub papierów wartościowych wskazane jest wcześniejsze przemyślenie co stanie się z nimi po naszej śmierci, a po śmierci uregulowanie wszystkich spraw związanych z majątkiem oraz zobowiązaniami zmarłego. Niejednokrotnie po śmierci okazuje się, że zmarły pozostawił testament, w którym powołał do spadku osobę nam nie znaną. 

W mojej Kancelarii klient może uzyskać poradę prawną z zakresu prawa spadkowego, zlecić przygotowanie pozwu lub wniosku do Sądu, a także zlecić prowadzenie całego postępowania sądowego.

Pomoc prawna w sprawach spadkowych

Spadkodawca posiada określone prawa i obowiązki majątkowe a jego śmierć nie powoduje ich wygaśnięcia, ale przejście na rodzinę lub osoby prawne, czyli następuje otwarcie spadku. Kancelaria prawnicza świadczy usługi z zakresu prawa spadkowego. Nasi prawnicy sprawy spadkowe posiadają w swojej specjalizacji i zapewniają doradztwo po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dokumentów. Udzielamy pomocy prawnej w rozwiązywaniu różnych problemów związanych ze spadkami i dziedziczeniem. Klienci kancelarii mogą skorzystać z zastępstwa procesowego we wszystkich instancjach.

Kancelaria prawnicza udziela wszechstronnej pomocy prawnej

 • Doradzamy we wszystkich zagadnieniach związanych z prawem spadkowym

 • Pomagamy spadkobiercom analizując zapisy testamentu oraz przedstawiamy konsekwencje prawne ich postanowień

 • Sporządzamy w imieniu klienta pisma procesowe w zakresie prawa spadkowego np. umowy o dział spadku

 • Reprezentujemy klienta w postępowaniu sądowym każdej instancji

 • Stajemy się mediatorem w przypadku konieczności rozwiązywania sporów spadkowych.

Sprawy z zakresu prawa spadkowego prowadzone przez kancelarię prawniczą

Korzystając z usług naszej kancelarii prawniczej można liczyć na pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do stwierdzenie nabycia spadku i działu spadku. Prawnik po dokonaniu oceny przedstawionych dokumentów udzieli porady w sprawie wyboru najlepszego sposobu przyjęcia spadku to znaczy: wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza. Pozostawiona scheda spadkowa może okazać się mniejsza niż długi, dlatego korzystniejsze będzie odrzucenie spadku. Bardzo ważne jest przestrzeganie terminów związanych z przyjęciem i odrzuceniem spadku, aby nie ponosić konsekwencji prawnych.

Zachowek chroni prawa najbliższych krewnych spadkodawcy, nasza kancelaria prowadzi wiele spraw osób uprawnionych do jego uzyskania. Uznanie spadkobiercy za niegodnego czy wydziedziczenie należą do trudnych i emocjonalnych spraw rodzinnych, dlatego pomoc prawnika okazuje się niezastąpiona. Do naszej kancelarii można zgłosić się także w przypadku dokonania wyłączenie małżonka od dziedziczenia. Prawnik podczas konsultacji przekaże klientowi informację, że wytoczenie powództwa jest możliwe w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o otwarciu spadku.

Zasadność korzystania z pomocy prawnej w sprawach spadkowych

Nasza kancelaria udziela profesjonalnych porad prawnych spadkobiercom, pomagamy udowodnić ich prawa, wynikające ze spadku, uzyskać sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia. Prawnicy w sprawach spadkowych pomagają w ustaleniu kręgu spadkobierców, w imieniu klientów składają skargi i apelacje w zakresie nabycia spadku. Dzięki dużemu doświadczeniu możemy wspierać swoich klientów przy ustaleniu wartości zachowku, wydziedziczeniu i uznaniu niegodności dziedziczenia.

W sprawach działu spadku staramy się doprowadzić do polubownego rozstrzygnięcia, jeżeli jednak dojdzie do sporu między spadkobiercami reprezentujemy swojego klienta przed sądem. Udzielenie prawnikowi pełnomocnictwa spowoduje, że klient nie będzie musiał osobiście uczestniczyć w rozprawie sądowej oraz w czasie prowadzenia negocjacji ugodowych. Prawnicy na bieżąco informują o każdym postępie w sprawie i dbają o przestrzeganie wszystkich terminów rozpraw oraz składają w sądzie wymagane dokumenty procesowe.

 

Adwokat do spraw spadkowych Łódź

⭐⭐⭐⭐⭐

Ocena 5/5 Głosów 331
 

Najczęściej zadawane pytania

 1. Jakie dokumenty są niezbędne do sprawy spadkowej?
  Niezbędny będzie skrócony odpis aktu zgonu, akt stanu cywilnego (w zależności od spadkobiercy - odpis aktu małżeństwa, odpis aktu urodzenia), jeśli został sporządzony - oryginał testamentu. Do wniosku o dział spadku dodatkowo postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (lub akt poświadczenia dziedziczenia) i dokumenty poszczególnych części spadku.

 2. Zmarł mój były mąż - czy przysługuje mi prawo do dziedziczenia?
  Nie, byli małżonkowie nie mają prawa do spadku ani do zachowku.

 3. Jak sporządzić testament? Czy można go zmienić w późniejszym czasie?
  Testament może zostać sporządzony w dwojaki sposób: własnoręcznie, z datą i własnoręcznym podpisem lub u notariusza. Można zmieniać treść testamentu, pamiętając, by zawrzeć na nim datę - ostatnia wersja będzie obowiązująca.

 4. Co należy zrobić po stwierdzeniu nabycia spadku?
  Stwierdzenie nabycia spadku wykazuje, że spadkobierca ma prawo do spadku, co pozwala m.in. do wpisania go do księgi wieczystej jako właściciela nieruchomości. W przypadku, gdy mamy kilku spadkobierców, jest to wstęp do przeprowadzenia działu spadku, wg określonych części.

 5. Czy muszę zapłacić podatek od spadku po ojcu?
  W tym przypadku obowiązuje zwolnienie podatkowe. Trzeba jedynie pamiętać o złożeniu odpowiedniej deklaracji w Urzędzie Skarbowym, w nieprzekraczalnym terminie 6. miesięcy.

 6. Czy mogę wydziedziczyć osobę z najbliższej rodziny, aby nie dostała po mnie spadku?
  Tak, trzeba wówczas wskazać choć jedną z przesłanek, wskazujących, iż dana osoba uchylała się od obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy, występowała wbrew jego woli, bądź dopuściła się przestępstwa przeciwko spadkodawcy.

 7. Jak długo trwa sprawa spadkowa?
  Wszystko zależy od okoliczności towarzyszących. Gdy został spisany testament, sprawa staje się prostsza. Jeśli spadkobiercy są zgodni, sprawa może się zakończyć na jednej lub dwóch rozprawach, jeśli nie są zgodni, może trwać latami.

 8. Czy wraz ze spadkiem muszę przejąć długi spadkodawcy?
  Przyjmując spadek wprost, dziedziczone jest wszystko, łącznie z długami. Z kolei przyjmując spadek z dobrodziejstwem inwentarza dziedziczone są aktywa i pasywa, lecz tylko do wysokości masy spadkowej. Istnieje również możliwość odrzucenia spadku.

 9. Kto ma obowiązek zapłacić za sprawę spadkową?
  Co do zasady w przypadku spraw w trybie nieprocesowym, każdy z uczestników ponosi koszty adekwatne do swojego udziału w sprawie. Istnieją wyjątki od tej zasady, np. gdy interesy spadkobierców są sprzeczne. 

 10. Czy rodzeństwo spadkodawcy ma prawo do zachowku?
  Nie. W pierwszej kolejności przysługuje on małżonkowi i dzieciom spadkodawcy, w niektórych przypadkach także rodzicom.

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link