Dziedziczenie gospodarstw rolnych

sprawy spadkowe łódź

 

Temat dziedziczenia dla bardzo wielu osób jest niezwykle trudny i skomplikowany. Skąd wiedzieć, jakie przepisy w danej chwili obowiązują, jakich formalności należy dopełnić, co zrobić, gdy coś konkretnego dziedziczymy? Jedną z dostępnych możliwości jest dziedziczenie gospodarstw rolnych. Nasza kancelaria zajmuje się kwestiami związanymi z tą właśnie problematyką, będąc w pełni do dyspozycji swoich klientów.

Dziedziczenie gospodarstw rolnych - przepisy

Na przestrzeni lat znacząco zmieniły się przepisy dotyczące dziedziczenia gospodarstw rolnych. Wszystko bowiem zależy tak naprawdę od tego, kiedy zmarł spadkobierca. Istotną datą dla całej tej kwestii jest 14 luty 2001 roku. Przed tą datą, ograniczenia dotyczące dziedziczenia gospodarstw rolnych występują, śmierć z kolei po tej dacie, żadnych ograniczeń już nie wprowadza. Jak więc to wszystko wygląda w praktyce?

Jeśli spadkodawca zmarł przed 14.02.2001 roku i nie pozostawił on testamentu, wówczas ma miejsce tak zwane dziedziczenie ustawowe i wówczas każdy ze spadkobierców dziedziczy zgodnie z udziałem odpowiednią część gospodarstwa rolnego, ale z ograniczeniem odpowiednich sytuacji. Śmierć z kolei spadkodawcy po 14.02.2001 roku, związana jest już z dziedziczeniem gospodarstwa rolnego, bez tych właśnie ograniczeń. Dotyczy to bowiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 31 stycznia 2001 roku. Patrząc na to bardziej dokładnie, przed wymienioną powyżej datą, nie każdy mógł dziedziczyć gospodarstwo rolne. Sytuacja taka związana była przede wszystkim z systemem, który to zakładał przyjęcie jak największej powierzchni, która miałaby być wykorzystywana w celu gospodarki uspołecznionej, powiększając tym samym powierzchnię Państwowych Gruntów Rolnych. Dzieci spadkodawcy mogły więc dziedziczyć spadek jedynie wtedy, gdy przed jego otwarciem co najmniej od roku w nim pracowały, gdy byli członkami spółdzielni produkcyjnej lub pracowali w gospodarstwie rolnym spółdzielni, a także wtedy, gdy w chwili otwarcia spadku prowadzili inne gospodarstwo rolne lub pracowali w innym gospodarstwie. Kiedy jeszcze? Dziedziczenie mogło mieć miejsce również wtedy, gdy osoby dziedziczące były trwale niezdolne do pracy lub były osobami małoletnimi i uczęszczali do szkół. Jeśli te warunki nie były spełnione, dziedziczenie gospodarstw rolnych nie było możliwe. Wraz ze zmianami - każda osoba, która ma prawo dziedziczenia, taką część gospodarstwa otrzyma.

Pomoc naszej kancelarii w kwestii dziedziczenia gospodarstw rolnych może okazać się w wielu przypadkach niezwykle pomocna. Jeśli więc i Państwo mają jakiekolwiek problemy z tym związane, zapraszamy do kontaktu. 

Adwokat dziedziczenie gospodarstw rolnych

⭐⭐⭐⭐⭐

Ocena 5/5 Głosów 322
Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link