Upadłość przedsiębiorstwa Gdańsk

 

Prawo upadłościowe i naprawcze reguluje kwestię upadłości przedsiębiorstwa. Umożliwia jego ogłoszenie każdej firmy - jednoosobowej działalności gospodarczej i wielkich korporacji. Dotyczy również spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólników osobowych spółek akcyjnych, handlowych, wspólników spółki partnerskiej oraz spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej. Upadłość spotyka wiele przedsiębiorstw i jest to niezależne od wielkości firmy czy branży. 

Czym jest upadłość przedsiębiorstwa? 

Upadłość jest to stan przedsiębiorstwa, który jest skutkiem wszczęcia wobec takiego podmiotu specjalnej procedury sądowej. Do tego potrzebny jest wniosek składany przez dłużnika lub jego wierzyciela i postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości. Może ona został ogłoszona tylko wtedy, gdy spółka nie jest w stanie regulować swoich długów - stała się niewypłacalna. Głównym wymogiem ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność. Co to oznacza? Niewypłacalność pojawia się w sytuacji jeżeli dłużnik nie wykonuje swoich zobowiązań i traci zdolność do spłaty wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Dodatkowo niewypłacalność uznaje się w sytuacji kiedy zobowiązania dłużnika przewyższają wartość majątku. 

Postępowanie upadłościowe prowadzi się w trybie upadłości likwidacyjnej albo upadłości układowej. Pierwsza z możliwości ma na celu likwidację majątku upadłego i zaspokojenie wierzycieli z uzyskanych w ten sposób środków. Upadłość układowa oprócz zaspokojenia wierzycieli, ma zrestrukturyzować przedsiębiorstwo upadłego w drodze układu. Oba sposoby wiążą się z różnymi następstwami wobec upadłego. Skutkiem upadłości likwidacyjnej jest pozbawienie majątku i bytu prawnego. Natomiast w upadłości układowej jeśli przebieg postępowanie przejdzie pomyślnie, będzie on miał szansę na dalsze prowadzenie działalności. Wniosek o upadłość składa się wyłącznie w dziale gospodarczym sądu rejonowego. Musi to nastąpić maksymalnie w ciągu dwóch tygodni od dnia stwierdzenia podstawy do ogłoszenia upadłości. 

Dobry adwokat w Gdańsku 

W przypadku kiedy dotknie nas niewypłacalność i będziemy potrzebowali pomocy w związku z przeprowadzeniem całego procesu warto wybrać dobrą kancelarię. W takiej sytuacji ważnym aspektem jest wybór dobrego adwokata, który ma doświadczenie w tego typu sprawach i należycie przeprowadzi cały proces. Nasza kancelaria oferuje najwyższą jakość usług. Za każdym razem staramy się, żeby do każdego klienta podejść w indywidualny sposób. Uważamy, że takie same rozwiązania mogą się nie sprawdzić we wszystkich przypadkach. Dajemy z siebie wszystko po to, aby zakończona sprawa przyniosła korzyści i satysfakcję klientowi. Naszą kancelarię tworzą doświadczeni prawnicy z bogatą wiedzą, którzy są w pełni oddani swojej pracy. Nie brakuje im pomysłów oraz sprawności w działaniu. Wszyscy są zawsze do dyspozycji swoich klientów, dbając przede wszystkim o ich dobro. Nasi prawnicy reprezentują szeroki zakres dziedzin prawa. Jeżeli pojawiły się finansowe problemy i nie ma możliwości, żeby spłacić zaciągnięte zadłużenie to zapraszamy do naszej kancelarii. Razem przeanalizujemy całą sytuację i pomożemy ogłosić upadłość.

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link