Upadłość przedsiębiorstwa Bydgoszcz

Nasza kancelaria świadczy usługi z zakresu upadłości konsumenckiej osób fizycznych oraz przedsiębiorstw. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej otwiera dla dłużnika nowe możliwości, dzięki którym będzie możliwe pozbycie się długów. Razem przeanalizujemy całą sytuację i pomożemy ogłosić upadłość. Postanowienie sądu o upadłości jest skutecznym sposobem na pozbycie się nadmiernego zadłużenia. W wielu sytuacjach jest to również jedyny sposób na funkcjonowanie bez zaległości finansowych i daje możliwość wyjścia z zadłużenia. 

Upadłość przedsiębiorstwa - Bydgoszcz 

Upadłość jest to stan przedsiębiorstwa, który jest skutkiem wszczęcia wobec takiego podmiotu specjalnej procedury sądowej. Do tego potrzebny jest wniosek składany przez dłużnika lub jego wierzyciela i postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości. Może ona został ogłoszona tylko wtedy, gdy spółka nie jest w stanie regulować swoich długów - stała się niewypłacalna. Głównym wymogiem ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność. Co to oznacza? Niewypłacalność pojawia się w sytuacji jeżeli dłużnik nie wykonuje swoich zobowiązań i traci zdolność do spłaty wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Dodatkowo niewypłacalność uznaje się w sytuacji kiedy zobowiązania dłużnika przewyższają wartość majątku.

Prawo upadłościowe i naprawcze reguluje kwestię upadłości przedsiębiorstwa. Umożliwia jego ogłoszenie każdej firmy - jednoosobowej działalności gospodarczej i wielkich korporacji. Dotyczy również spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólników osobowych spółek akcyjnych, handlowych, wspólników spółki partnerskiej oraz spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej. Upadłość spotyka wiele przedsiębiorstw i jest to niezależne od wielkości firmy czy branży.

Kiedy ogłoszenie upadłości jest konieczne? 

Podstawowym kryterium jest niewypłacalność. Dodatkowo winna występować tak zwana wielość wierzycieli i majątek odpowiedniej wartości, który wystarczy na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego oraz częściową spłatę wierzycieli. Oddłużenie przedsiębiorcy jest możliwe w trzech różnych trybach: na skutek wykonania planu spłaty wierzycieli, w ramach umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub poprzez warunkowe umorzenie zobowiązań. Są jednak instytucje i przedsiębiorstwa, które nie mogą ogłosić upadłości: uczelnie, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje i osoby prawne utworzone w drodze ustawy oraz utworzonych w wykonaniu obowiązku nałożonego ustawą, osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, Skarb Państwa, publiczne samodzielne zakłady opieki zdrowotnej. 

Kancelaria Bydgoszcz 

Dajemy z siebie wszystko po to, aby zakończona sprawa przyniosła korzyści i satysfakcję klientowi. Naszą kancelarię tworzą doświadczeni prawnicy z bogatą wiedzą, którzy są w pełni oddani swojej pracy. Nie brakuje im pomysłów oraz sprawności w działaniu. Wszyscy są zawsze do dyspozycji swoich klientów, dbając przede wszystkim o ich dobro. Nasi prawnicy reprezentują szeroki zakres dziedzin prawa. Jeżeli pojawiły się finansowe problemy i nie ma możliwości, żeby spłacić zaciągnięte zadłużenie to zapraszamy do naszej kancelarii. Razem przeanalizujemy całą sytuację i pomożemy ogłosić upadłość.

 

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link