Upadłość przedsiębiorstwa Toruń

Nasza kancelaria prawna oferuje kompleksową pomoc w ramach postępowań upadłościowych na każdym etapie. Upadłość przedsiębiorstwa jest złożonym procesem i często jedynym sposobem na zakończenie działalności z najmniejszymi możliwymi stratami. Dodatkowo jest to obowiązek w przypadku, kiedy firmie grozi bankructwo. Nasza kancelaria oferuje pomoc prawną podczas spraw o upadłość przedsiębiorstwa w Toruniu. Nasi doświadczeni adwokaci rozpoczynają swoją pracę od kompleksowego doradztwa przed złożeniem dokumentów, później towarzyszymy Państwu w całym procesie. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i z ogromnym zaangażowaniem. Ważne jest dla nas to, żeby świadczone przez nas usługi były najwyższej jakości i dokładamy wszelkich starań, żeby każdy nasz klient mógł być z nich zadowolony. 

Kiedy jest konieczna upadłość przedsiębiorstwa? 

Upadłość to stan przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej, który jest skutkiem wszczęcia wobec takiego podmiotu specjalnej procedury sądowej, zwanej postępowaniem upadłościowym. Aby wszcząć taką procedurę niezbędny jest wniosek złożony przez dłużnika lub jego wierzyciela, a następnie postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości. Podstawowym kryterium jest niewypłacalność. Dodatkowo winna występować tak zwana wielość wierzycieli i majątek odpowiedniej wartości, który wystarczy na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego oraz częściową spłatę wierzycieli. Oddłużenie przedsiębiorcy jest możliwe w trzech różnych trybach: na skutek wykonania planu spłaty wierzycieli, w ramach umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub poprzez warunkowe umorzenie zobowiązań. Są jednak instytucje i przedsiębiorstwa, które nie mogą ogłosić upadłości: uczelnie, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje i osoby prawne utworzone w drodze ustawy oraz utworzonych w wykonaniu obowiązku nałożonego ustawą, osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, Skarb Państwa, publiczne samodzielne zakłady opieki zdrowotnej. 

Prawo upadłościowe i naprawcze reguluje kwestię upadłości przedsiębiorstwa. Umożliwia jego ogłoszenie każdej firmy - jednoosobowej działalności gospodarczej i wielkich korporacji. Dotyczy również spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólników osobowych spółek akcyjnych, handlowych, wspólników spółki partnerskiej oraz spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Postępowanie upadłościowe - Toruń 

Postępowanie upadłościowe prowadzi się w trybie upadłości likwidacyjnej albo upadłości układowej. Pierwsza z możliwości ma na celu likwidację majątku upadłego i zaspokojenie wierzycieli z uzyskanych w ten sposób środków. Upadłość układowa oprócz zaspokojenia wierzycieli, ma zrestrukturyzować przedsiębiorstwo upadłego w drodze układu. Oba sposoby wiążą się z różnymi następstwami wobec upadłego. Skutkiem upadłości likwidacyjnej jest pozbawienie majątku i bytu prawnego. Natomiast w upadłości układowej jeśli przebieg postępowanie przejdzie pomyślnie, będzie on miał szansę na dalsze prowadzenie działalności. Wniosek o upadłość składa się wyłącznie w dziale gospodarczym sądu rejonowego. 

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link